TELEPHONE 6 KIT

Če na stroj priključite TELEPHONE 6 KIT, lahko opravljate in sprejemate klice tako kot pri navadnem telefonu. Za več informacij o preklapljanju načina prejema med faksom in telefonom glejte <Faks nastavitve>  <Način SPR>. Za več informacij o klicanju in sprejemanju klicev glejte Ročno pošiljanje faksov (ročno pošiljanje).

Stikalo za odlaganje

Stikalo za glasnost zvonjenja

Glasnost zvonjenja telefona lahko nastavite na visoko, nizko ali pa jo izklopite.
Če pride pri slušalki do cvilečega zvoka, zmanjšajte glasnost alarma in klica. Nastavitev zvokov
Postopek priklopa enote TELEPHONE 6 KIT si lahko ogledate v Navodila za postavitev.
A141-021