Nalaganje potiskanega papirja

Če vložite potiskani papir z logotipom, pri nalaganju v vir papirja pazite na pravilno smer papirja, ne glede na to, ali uporabljate kaseto za papir ali večnamenski pladenj. Papir vložite pravilno, da bo tiskanje potekalo na stran z logotipom.
Med izvedbo postopka kopiranja bodite pozorni tudi na usmerjenost izvirnika.
Vložite izvirnik v podajalnik tako, da bo stran za kopiranje usmerjena navzgor, ali pa položite izvirnik na kopirno steklo s stranjo za kopiranje obrnjeno navzdol, kot je prikazano na teh slikah.
Podajalnik (pokončna usmerjenost dokumentov)
Kopirno steklo (pokončna usmerjenost dokumentov)
Podajalnik (ležeča usmerjenost dokumentov)
Kopirno steklo (ležeča usmerjenost dokumentov)
Preverite, ali je v nastavitvah kopiranja možnost <Usmerjenost vsebine originala> pravilno nastavljena. Osnovni postopki kopiranja
To poglavje vsebuje navodila za vlaganje predhodno natisnjenega papirja v pravilni usmerjenosti. Opis splošnega postopka nalaganja papirja v kaseto za papir ali večnamenski podstavek najdete v poglavju Osnovni način nalaganja papirja.
V tem razdelku je opisano, kako vložiti predhodno natisnjeni papir za enostransko kopiranje/tiskanje. Pri dvostranskem kopiranju/tiskanju s predhodno natisnjenim papirjem glede nalaganja papirja upoštevajte ravno obratno, kot je v tem razdelku opisano za postavitev papirja.
Če želite zagotoviti, da so strani natisnjene na ustrezni strani predhodno natisnjenega papirja ne glede na enostransko ali dvostransko tiskanje, uporabite naslednja načina nastavitve.
Določanje vrste papirja pri vsakem tiskanju: naložite registrirano vrsto papirja, za katero je možnost predhodno natisnjenega papirja nastavljena na <Vklj.> v <Nastavitve Nadzora tipa papirja>, navedite to vrsto papirja in nato tiskajte.
Določanje vira papirja pri vsakem tiskanju: naložite registrirano vrsto papirja, za katero je možnost <Zamenjava načina podajanja papirja> nastavljena na <Prior. str. za izpis.>, navedite ta vir papirja in nato tiskajte.
Pravilni način nalaganja predhodno natisnjenega papirja, če je možnost predhodno natisnjenega papirja nastavljena na <Vklj.> v <Nastavitve Nadzora tipa papirja> ali če je možnost <Zamenjava načina podajanja papirja> nastavljena na <Prior. str. za izpis.>
Kaseta za papir: stran z logotipom obrnjena navzdol
Vir papirja, ki ni kaseta za papir: stran z logotipom obrnjena navzgor

Nalaganje papirja z logotipom v kaseto za papir

Način vlaganja je odvisen od tega, ali je usmerjenost papirja z natisnjenim logotipom ležeča ali pokončna. Vložite papir s stranjo z logotipom (stran za tiskanje) obrnjeno navzgor, kot je prikazano na teh slikah.
Papir s pokončno usmeritvijo
Rezultati tiskanja
Papir z ležečo usmeritvijo (tiskanje)
Rezultati tiskanja
Papir z ležečo usmeritvijo (kopiranje)
Rezultati tiskanja

Nalaganje papirja z logotipom v večnamenski pladenj

Način vlaganja je odvisen od tega, ali je usmerjenost papirja z natisnjenim logotipom ležeča ali pokončna. Vložite papir s stranjo z logotipom (stran za tiskanje) obrnjeno navzdol, kot je prikazano na teh slikah.
Papir s pokončno usmeritvijo
Rezultati tiskanja
Papir z ležečo usmeritvijo (tiskanje)
Rezultati tiskanja
Papir z ležečo usmeritvijo (kopiranje)
Rezultati tiskanja
A141-00Y