Prilagajanje zaslona <Domov>

V tem razdelku je opisano, kaj je mogoče prilagoditi in upravljati pri elementih, ki so prikazani, če pritisnete na zaslonu <Domov>.
Glede na nastavitev za <Omogoči Prilagajanje zaslona Domov za skupno rabo> in pravice uporabnika za prijavo se zaslon za izbiro možnosti <Prilagoditev za osebno rabo> ali <Prilagoditev za skupno rabo> morda prikaže, če izberete možnost <Premik gumbov>, <Sprememba gumbov>, <Nast. postavitve zaslona Domov> ali <Nastavitev slike ozadja>.
<Prilagoditev za osebno rabo>: Izberite to za prilagoditev zaslona Domov za trenutno prijavljenega uporabnika. Za privzete nastavitve za <Prilagoditev za osebno rabo> se upoštevajo nastavitve za <Prilagoditev za skupno rabo>.
<Prilagoditev za skupno rabo>: Izberite to za prilagoditev zaslona Domov za uporabnike, ki nimajo osebnega zaslona, kot so neprijavljeni, gostujoči uporabniki itd. Nastavitve v <Prilagoditev za skupno rabo> se uporabljajo, dokler odobreni uporabnik ne konfigurira možnosti <Prilagoditev za osebno rabo>.
Če se nastavitve v <Prilagoditev za skupno rabo> spremenijo, se spremembe uporabijo tudi za <Prilagoditev za osebno rabo>, dokler odobreni uporabnik ne konfigurira možnosti <Prilagoditev za osebno rabo>.
Nastavitve zaslona <Domov> je mogoče uvoziti/izvoziti med napravami, ki podpirajo zaslon <Domov>. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Nastavitve zaslona <Domov> niso uvožene v naprave, ki podpirajo zaslon <Hitri meni>, ne pa tudi zaslona <Domov>.
Če so osebne nastavitve že konfigurirane, se izvozijo, tudi če je katera od nastavitev možnosti <Nastavitve upravljanja zaslona Domov za osebno rabo> pri izvozu onemogočena.

 <Premik gumbov>

Premikate lahko osebne gumbe in osebne gumbe/skupne gumbe.

 <Sprememba gumbov>

Za gumbe s funkcijami je mogoče uporabiti samo <Premik:>.
Možnosti <Preimenovanje>, <Brisanje> in <Premestitev> je mogoče uporabljati za osebne gumbe/skupne gumbe.

 <Nast. postavitve zaslona Domov>

Za velikost in število gumbov, prikazanih na enem zaslonu, lahko izberete enega od naslednjih elementov.
<3 veliki gumbi na stran>
<4 srednje majhnih gumbov na stran>
<6 velikih gumbov na stran>
<9 srednjih gumbov na stran>
<12 srednje majhnih gumbov na stran>

 <Nastavitev slike ozadja>

Spremenite lahko sliko za ozadje.

 <Nastavitve ureditve zaslona Domov>

Na voljo so naslednje nastavitve. (Rdeča in krepka pisava označuje privzeto nastavitev.)
<Omogoči Prilagajanje zaslona Domov za skupno rabo>: <Vklj.>/<Izklj.>
<Omogoči uporabo časovne vrste uporabnikom brez overovitve>: <Vklj.>/<Izklj.>
<Omogoči vsem prijavljenim uporabnikom uporabo časovne vrste>: <Vklj.>/<Izklj.>
<Po izvedbi opravila se vrnite v Domov>: <Vklj.>/<Izklj.>
<Omejitev prikaza funkcije>: Izberite funkcije ali dodatke, ki jih želite skriti na zaslonu <Domov>.
<Nastavitve upravljanja zaslona Domov za osebno rabo>: Nastaviti je mogoče naslednje nastavitve.
<Omogoči Registracijo/Urejanje osebnih gumbov>: <Vklj.>/<Izklj.>
<Omogoči uporabo Premik gumbov pri prilagajanju za osebno rabo>: <Vklj.>/<Izklj.>
<Omogoči uporabo nastavitev postavitve zaslona Domov pri prilag. za os. rabo>: <Vklj.>/<Izklj.>
<Omogoči uporabo Nastavitev slike ozadja pri prilagajanju za osebno rabo>: <Vklj.>/<Izklj.>
Uporaba te nastavitve zahteva skrbniške pravice.
<Omogoči Prilagajanje zaslona Domov za skupno rabo>
Če je nastavljeno na Da, lahko splošni uporabniki in neprij. uporabniki registrirajo skupne gumbe in prilagajajo zaslon Domov za skupno rabo.
<Po izvedbi opravila se vrnite v Domov>
Če je nastavljeno na Da, je zaslon Domov prikazan po izvedbi opravil s skupnimi gumbi, osebnimi gumbi ali v okviru časovne vrste.
Zgodovina se ne shrani na časovnici, če uporabnik ni prijavljen in je možnost <Omogoči uporabo časovne vrste uporabnikom brez overovitve> nastavljena na <Izklj.> ali če je uporabnik prijavljen in je možnost <Omogoči vsem prijavljenim uporabnikom uporabo časovne vrste> nastavljena na <Izklj.>.
Če je možnost <Omogoči uporabo osebnih nastavitev> onemogočena, je možnost <Nastavitve upravljanja zaslona Domov za osebno rabo> sive barve in osebnih nastavitev ni mogoče uporabiti. <Omogoči uporabo osebnih nastavitev>
<Omogoči Registracijo/Urejanje osebnih gumbov>
Če želite skriti osebne gumbe, onemogočite to možnost.
Če je možnost <Omogoči uporabo Premik gumbov pri prilagajanju za osebno rabo> onemogočena po premiku gumbov na prilagojenem zaslonu z omogočeno možnostjo <Omogoči uporabo Premik gumbov pri prilagajanju za osebno rabo>, gumbov ne bo več mogoče premikati na prilagojenem zaslonu, vendar se njihov položaj ohrani.
<Omogoči uporabo nastavitev postavitve zaslona Domov pri prilag. za os. rabo>
Če želite uveljaviti nastavitve v meniju <Nastavitve naprave>, to onemogočite.
<Omogoči uporabo Nastavitev slike ozadja pri prilagajanju za osebno rabo>
Če želite uveljaviti nastavitve v meniju <Nastavitve naprave>, to onemogočite.

 <Nast. gumba bližnjice do funkcije>

Gumbe s funkcijami lahko registrirate kot bližnjice. Izberite cilj registracije in nato funkcijo, ki jo želite registrirati.
Uporaba te nastavitve zahteva skrbniške pravice.
Če ne uporabljate bližnjic, na seznamu izberite <Nedodeljeno>.
A141-047