Vzdrževanje glavne enote

To poglavje opisuje vzdrževanje in upravljanje naprave, kot sta redno čiščenje in zamenjava potrošnega materiala. Opisuje tudi vzdrževanje, ki ga ponuja Canon. Za več informacij o previdnostnih ukrepih med vzdrževanjem glejte razdelek Pomembni varnostni napotki.
Vzdrževanje in preverjanja
Najkrajši dovoljen čas za zagotavljanje sestavnih delov za popravila in kartuše s tonerjem je sedem (7) let po ukinitvi izdelovanja modela naprave.
V primeru težav med uporabo preberite poglavje »Odpravljanje težav« v priročniku Navodila za uporabo. Če težave ni mogoče odpraviti ali pa menite, da je napravo treba pregledati, se obrnite na prodajalca ali servis.
Namestitev
Če menite, da je v nekaterih načinih delovanja ali zaradi okolja delovanje naprave hrupno, priporočamo, da jo umestite na lokaciji, ločeni od pisarne.
Ko se soba, v kateri je nameščena naprava, hitro segreje ali ko napravo premaknete s hladnega suhega mesta na toplo vlažno mesto, se v tiskalniku lahko naberejo kapljice vlage (kondenzacija). Če napravo uporabljate v teh pogojih, lahko pride do težav, kot so zagozdenje papirja, slaba kakovost natisa ali okvare. Pred uporabo napravo pustite vsaj dve uri, da se prilagodi temperaturi in vlagi v prostoru.
Naprave s shranjevalnimi napravami, kot so trdi diski, morda ne bodo pravilno delovale na veliki nadmorski višini (3000 metrov nad morjem ali več).

Osnovno čiščenje

Zamenjava potrošnega materiala

Drugo vzdrževanje in nastavljanje

A141-017