Nastavitve nadzora vrste papirja

Podrobne informacije o pogosto uporabljenih vrstah papirja lahko registrirate in uredite kot <Uporabniški tip>.
Če želite registrirati novo vrsto papirja, najprej podvojite vrsto papirja, ki je podobna novi vrsti, da prekopirate vse notranje parametre delovanja. Ta postopek iz registriranega papirja po meri na enostaven način prenese ustrezne nastavitve na novo vrsto papirja.
Odvisno od lastnosti lahko z urejanjem papirja po meri prav tako izboljšate kakovost tiskanja in težave s podajanjem papirja.
Če želite registrirati vrste papirja po meri ali spremeniti nastavitve registriranih vrst papirja po meri, se morate prijaviti kot skrbnik. Prijava v napravo
Ko registrirate vrsto papirja po meri, ne morete določiti vira papirja. Za več informacij o registraciji vira papirja glejte Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir.
Registrirane podatke o vrsti papirja po meri lahko uvozite/izvozite in jih pošljete na drugo napravo Canon. Uvoz/izvoz posameznih nastavitev

Registriranje pogosto uporabljenih vrsta papirja

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>  <Nastavitve Nadzora tipa papirja>.
3
Določite nastavitve.

Spustni seznam za vrsto papirja
Omogoča izbiro vrste papirja.
Razvrsti seznam po
Omogoča razvrščanje seznama.
<Podrobnosti/Sprememba>
Prikaže podrobnosti za izbrano vrsto papirja na zaslonu <Podrobnosti/Sprememba>. Če izberete vrsto papirja po meri, ga lahko uredite.
<Podvojitev>
Podvoji izbrano vrsto papirja kot vrsto papirja po meri.
<Brisanje>
Izbriše izbrano vrsto papirja po meri.
<Sprememba>
Na zaslonu <Podrobnosti/Sprememba> se prikaže vrsta papirja po meri in vam omogoča, da spremenite nastavitve za izbrani element.
Urejate/brišete lahko le vrste papirja po meri.
4
Pritisnite <OK>.

Elementi, ki jih je mogoče izbrati

Nastaviti je mogoče te elemente.

Ime

Spremenite lahko ime vrste papirja po meri.
Ko registrirate nastavitve za vrsto papirja po meri, spremenite njegovo ime. Nastavitev v stroju registriranih privzetih vrst papirja ni mogoče spreminjati.

Osnovna teža

Spremenite lahko osnovno težo papirja po meri.
Če vnesete vrednost, ki je drugačna od dejanske teže nastavljenega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Končna obdelava

Lahko spremenite nastavitev za dodelavo vrste papirja po meri, ki ste ga registrirali.
Če vnesete vrsto dodelave, ki je drugačna od naloženega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Tip

Lahko spremenite nastavitev vrste za vrsto papirja po meri, ki ste ga registrirali.
Če vnesete vrsto papirja, ki je drugačna od naloženega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Barvni

Spremenite lahko barvo vrste papirja po meri.
Če vnesete barvo, ki je drugačna od naloženega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Uporabi kot vzorčni papir

Ta način lahko nastavite na <Da>, če želite uporabiti potiskan papir (papir, na katerem so že natisnjeni logotipi), npr. papir z glavo.
Vrsta papirja, ki ima za <Uporabi kot vzorčni papir> izbrano možnost <Da>, v naslednjih primerih ni samodejno izbrana.
Ko je vrsta papirja za tiskanje nastavljena na <Avto>
Če je pri kopiranju možnost <Avtomatska izbira izvora papirja> nastavljena na <Da> in možnost <Upoštevaj tip papirja> na <Ne>.
Metode nalaganja papirja, če je možnost <Uporabi kot vzorčni papir> nastavljena na <Da>:
Kaseta za papir v glavni enoti: stran z logotipom obrnjena navzdol
Vir papirja ni kaseta za papir v glavni enoti: stran z logotipom obrnjena navzgor

<Način vlažnega okolja>

Do težav lahko prihaja zaradi vlažnosti v okolju naprave. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
To nastavite v naslednjih primerih. Rezultati tiskanja bodo morda izboljšani.
<Visoka vlažnost>: To možnost nastavite, če je gostota tiskanja majhna ali neenakomerna, ko naprave uporabljate v okolju z visoko vlažnostjo.
<Nizka vlažnost 1>: To možnost nastavite, če so slike in besedilo zamegljeni, ko napravo uporabljate v okolju z majhno vlažnostjo.
<Nizka vlažnost 2>: To možnost nastavite, če na slikah prihaja do razpršitve tonerja ali se na senčenih delih slik pojavijo predeli, ki so beli, ko napravo uporabljate v okolju z majhno vlažnostjo.
Če ne želite uporabiti nobene od nastavitev, izberite <Standardno>.

<Nač. prepreč. zagozd. izh. pap.>

Pri obojestranskem tiskanju se lahko papir zlepi, kar je odvisno od gostote podatkov za tiskanje. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
<Način 2> bolje preprečuje zlepljenje listov kot <Način 1>, vendar je hitrost tiskanja počasnejša pri obojestranskem tiskanju.

<Zmanjš. slik. napak zar. prahu>

Uporaba papirja z veliko količino papirnega prahu lahko povzroči, da so slike natisnjene medlo ali s progami. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo tiskanje morda počasnejše.

<Nast. transp. pap. v pladnju VF>

Popravi težave s podajanjem papirja, do katerih pride zaradi nizke hitrosti podajanja papirja pri podajanju iz večfunkcijskega pladnja.
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo tiskanje morda počasnejše.

<Zmanjš. valovitosti tank. pap.>

Ta nastavitev lahko omeji gubanje ali zvijanje pri tiskanju na tanek papir.
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo izpis morda medel.

<Zmanjš. gub. tank./navad. pap.>

Pri tiskanju na papir vrst Tanki, Navadni 1, Navadni 2 ali Navadni 3 lahko pride do nagubanja. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo tiskanje morda počasnejše.

<Zmanjš. gubanja ovojnic>

Pri tiskanju ovojnic lahko pride do gubanja. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo izpis morda medel.
A141-0F0