Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir

1
Vložite papir v kaseto za papir. Osnovni način nalaganja papirja
Če je možnost <Potrdite pri nalaganju papirja v kaseto za papir> nastavljena na <Vklj.>, se po vstavitvi predala za papir v napravo prikaže zaslon <Nastavitve papirja>. <Potrdite pri nalaganju papirja v kaseto za papir>
Če je možnost <Potrdite pri nalaganju papirja v kaseto za papir> nastavljena na <Izklj.>, pritisnite  (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve papirja>  <Nastavitve papirja>, da prikažete zaslon <Nastavitve papirja>.
2
Preverite velikost papirja, ki je prikazana.
Ko nalagate papir standardne velikosti, je velikost papirja samodejno zaznana.
Vire papirja predstavljajo naslednje ikone. Navedbe virov papirja se razlikujejo glede na nameščene možnosti.
: Kaseta za papir 1
: Kaseta za papir 2
: Kaseta za papir 3
: Kaseta za papir 4
Če je prikazana velikost papirja drugačna od velikosti naloženega papirja, papir morda ni naložen pravilno. Znova naložite papir.
3
Če je prikazana velikost ali vrsta papirja drugačna od velikosti ali vrste naloženega papirja, izberite vir papirja, v katerega je naložen papir, in pritisnite <Nastavitev>.
4
Izberite velikost papirja in pritisnite <Naprej>.
Če naložite papir velikosti po meri
5
Izberite vrsto papirja in pritisnite <OK>.
Če vstavljena vrsta papirja ni prikazana, pritisnite <Podrobne nastav.>, da jo izberete na seznamu.
Če vrsta vstavljenega papirja ni prikazana na zaslonu s podrobnimi nastavitvami, jo lahko registrirate na seznamu vrst papirja. Nastavitve nadzora vrste papirja
6
Pritisnite <OK>.
A141-011