Nastavitev spletnega mesta za nakup potrošnega materiala

Nastavite lahko povezavo do spletnega mesta za nakup potrošnega materiala, ki je prikazano, ko prek oddaljenega uporabniškega vmesnika preverjate potrošni material. Če nastavite povezavo do spletnega mesta, uporabnikom poenostavite nakup potrošnega materiala.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management] [Information for Purchasing Consumables].
4
Po potrebi določite nastavitve.
 [Supplier]
Nastavite ime mesta za nakup potrošnega materiala.
 [E-Mail Address]
Nastavite e-poštni naslov mesta za nakup potrošnega materiala.
 [URL]
Nastavite URL spletnega mesta za nakup potrošnega materiala.
 [Display Consumables Purchase Button]
Izberite to možnost, če želite, da je v oddaljenem uporabniškem vmesniku prikazan gumb za dostop do spletnega mesta za nakup kartuš s tonerjem.
 [Use Toner Status]
Izberite to možnost, če uporabljate orodje za obveščanje o ravni kartuše s tonerjem.
 [Display Consumables Purchase Button When Using Toner Status]
Izberite to možnost, če želite, da je v orodju za obveščanje o ravni kartuše s tonerjem prikazan gumb za dostop do spletnega mesta za nakup kartuš s tonerjem.
5
Kliknite [OK].
To nastavitev lahko določi samo uporabnik s temi pravicami: Administrator.
To nastavitev je mogoče uvoziti v napravo/izvoziti iz naprave iste serije. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
A141-0EF