Tiskanje iz zunanjega omrežja (tiskanje IPP)

Uporaba vrat IPP omogoča, da prek interneta tiskate iz zunanjega omrežja. Za uporabo tiskanja IPP morate v gonilniku tiskalnika določiti vrata IPP. Za uporabo vrat IPPS morate v računalnik namestiti tudi ključ in certifikat te naprave. Nameščanje ključa in certifikata te naprave v računalnik
Za uporabo tiskanja IPP morate podati možnost <IPP Nastavitve izpisovanja>. <IPP Nastavitve izpisovanja>
Za naslednji postopek se prijavite v svoj računalnik s skrbniškimi pravicami.
1
Pripravite gonilnik tiskalnika.
Če naprava vključuje CD-ROM, ga vstavite v pogon na računalniku.
Za prenos gonilnika tiskalnika pojdite na spletno mesto Canon (https://global.canon/en/support/) in prenesite svoj gonilnik tiskalnika.
2
Izberite []  [Sistemska orodja] [Nadzorna plošča]  [Strojna oprema in zvok]  [Naprave in tiskalniki].
3
Kliknite [Dodajte tiskalnik].
4
Kliknite [Želenega tiskalnika ni na seznamu].
5
Izberite [Izberite tiskalnik v skupni rabi po imenu], vnesite cilj povezave in kliknite [Naprej].
Če želite uporabiti vrata IPP, kot cilj povezave vnesite »http://<naslov IP naprave>/ipp«.
Če želite uporabiti vrata IPPS, kot cilj povezave vnesite »https://<naslov IP naprave>/ipp«.
6
Kliknite [Imam disk …].
7
Kliknite [Prebrskaj …].
8
Določite mapo, ki vsebuje gonilnik tiskalnika, izberite datoteko INF in kliknite [Odpri].
Datoteka INF je shranjena v mapi [Driver].
9
Z upoštevanjem zaslonskih navodil nadaljujte nastavitev.
Gonilnik tiskalnika je nameščen. Za uporabo vrat IPPS v računalnik namestite ključ in certifikat te naprave.

Nameščanje ključa in certifikata te naprave v računalnik

Ta opis prikazuje postopek namestitve ključa in certifikata z brskalnikom Microsoft Edge.
1
Odprite spletni brskalnik.
2
V polje za vnos naslova vnesite »http://<naslov IP naprave>/« in pritisnite tipko [ENTER] na tipkovnici računalnika.
3
Kliknite [Ni varno]  [Vaša povezava s tem spletnim mestom ni varna.]  [Pokaži potrdilo] v polju za vnos naslova URL.
4
Kliknite [Kopiraj v datoteko …] na zavihku [Podrobnosti].
5
Kliknite [Naprej].
6
Izberite obliko zapisa datoteke in kliknite [Naprej].
7
Nastavite mesto shranitve in ime datoteke certifikata, nato pa kliknite [Naprej].
8
Preverite vsebino, ki se shranjuje, in kliknite [Dokončaj]  [V redu].
S tem dokončate shranjevanje certifikata.
9
Kliknite [V redu].
10
Zaprite spletni brskalnik.
11
Namestite certifikat, ki ste ga v 8. koraku shranili v računalnik.
Za DER/Base64 (s pripono »cer«)
Za PKCS#7 (s pripono »p7b«)
A141-07C