Konfiguriranje uporabniških nastavitev za univerzalno tiskanje

Te nastavitve konfigurirajte, če želite upravljati uporabnike s preverjeno pristnostjo in z njimi povezana opravila univerzalnega tiskanja. Univerzalno tiskanje lahko uporabljate tudi brez konfiguracije teh nastavitev.

Nastavi uporabnik

1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
V [Information for Universal Print] vnesite [User Name for Universal Print:].
V polje [User Name for Universal Print:] vnesite e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki se uporablja v računu Microsoft 365.

Nastavi skrbnik

1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite [Edit] za uporabnika, za katerega želite prilagoditi nastavitve.
Če uporabnik univerzalnega tiskanja ni registriran
Kliknite [Add User] in registrirajte podatke o uporabniku. Pri registraciji podatkov o uporabniku v možnost [Information for Universal Print] vnesite [User Name for Universal Print:].
5
V [Information for Universal Print] vnesite [User Name for Universal Print:].
V polje [User Name for Universal Print:] vnesite e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki se uporablja v računu Microsoft 365.
6
Kliknite [Update].

Nastavi skrbnik z datoteko CSV

Uporabnike s preverjeno pristnostjo lahko z računom Microsoft 365 povežete tako, da uredite datoteko CSV.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Kliknite [Start Exporting].
Če ni informacij o uporabnikih, ki bi bili povezani z računom Microsoft 365, nastavitev ne morete prilagoditi z datoteko CSV. Kliknite [Add Association...], dodajte povezanega uporabnika in kliknite [Start Exporting].
5
Urejanje izvožene datoteke CSV
Ime registriranega uporabnika vnesite v polje »mcp_uid«.
V polje »azureaccount_name« vnesite e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki se uporablja v računu Microsoft 365.
6
Kliknite [Import] in navedite datoteko, ki ste jo uredili v 5. koraku.
7
Kliknite [Start Importing].
A141-07X