<Nastavitev kakovosti slike>

Nastavite prilagoditev kakovosti slike za kopiranje in tiskanje.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Avtomatska nastavitev gradacije>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se gradacija izpisa bistveno razlikuje od izvirnega dokumenta, lahko ta popravek izpis prilagodi tako, da se bolj ujema z originalnim dokumentom. Nastavitev gradacije
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avtom. nast. gradacije>
<Pop. nastav.>: Izbira papirja, <Začni izpis.>.
<Hitra nastavitev>: <Start>
Da
Da
Ne
Ne
Priporočamo, da pri izvajanju samodejne prilagoditve gradacije izberete <Pop. nastav.>. Možnost <Hitra nastavitev> izberite za hitro, toda manj popolno prilagoditev med rednimi celovitimi vnovičnimi umerjanji prilagoditev.
Testne strani niso upoštevane kot kopije ali izpisi v okviru stanja števcev.

<Korekcija gostote>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se gostota tiskanja zelo razlikuje od izvirnega dokumenta, gostoto optičnega branja s tem prilagodite tako, da bo bližje izvirniku. Prilagoditev gostote
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Korekcija gostote>
<Kopiranje>: <Svetlo>, <Temno> (9 nivojev)
<ČB Oddaja/Skeniranje in shranjevanje (Drugo razen Predal)>: <Svetlo>, <Temno> (9 nivojev)
<Barvno skeniranje za Oddaja/Skeniranje in shranjevanje>: <Svetlo>, <Temno> (9 nivojev)
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Samodejni popravek preklopa barve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če so barve na izpisu razmazane ali zamegljene, je lahko prišlo do neujemanja barv (napačna registracija barv). Ta popravek prilagodi tiskanje, tako da ne pride do neujemanja barv. Popravek neujemanja barv
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Samodejni popravek preklopa barve>
<Začni>
Da
Da
Ne
Ne

<Nastavitve za samodejno polno umerjanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Naprava izvede samodejno prilagajanje (umerjanje), da prepreči napačne registracije barv in zagotovi, da je originalna intenziteta barv pravilno reproducirana. Nastavite lahko čas in pogostost izvajanja umerjanja. Samodejno prilagajanje registracije in intenzitete barv
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve za samodejno polno umerjanje>
<Čas za samodejno polno umerjanje ob zagonu> : <Po izpisu prvega posla>, <Po vklopu gl. napajanja>
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Pogostost samodejnega polnega umerjanja> : <Normalno>, <Visoko>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitev intenzivnosti za barvno izpisovanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
S to nastavitvijo lahko določite večjo nasičenost barv pri barvnem tiskanju. Nastavitev živahnejših barv
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitev intenzivnosti za barvno izpisovanje>
<Standardno>, <Nivo 1>, <Nivo 2>
Da
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev se uporablja samo za kopiranje in tiskanje dokumentov (optično prebrani podatki), ki so shranjeni v poštnih predalih.

<Natančna nastavitev zooma>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se velikost kopirane slike bistveno razlikuje od izvirnika, se izvede natančna prilagoditev, tako da se izpis bolj ujema z velikostjo izvirnika. Prilagajanje velikosti slike
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Natančna nastavitev zooma>
<X>:
–1,0 % do 0 % do +1,0 % (v korakih po 0,1 %)
<Y>:
–1,0 % do 0 % do +1,0 % (v korakih po 0,1 %)
Da
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Prilag. količ. tonerja za barvno izpisovanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
S prilagajanjem količine uporabljenega tonerja med barvnim tiskanjem lahko morda zmanjšate težave, npr. proge in nepravilnosti. Zmanjšanje porabe tonerja pri barvnem tiskanju
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prilag. količ. tonerja za barvno izpisovanje>
<Ne>, <Nivo 1>, <Nivo 2>
Da
Ne
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Specialna obdelava>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Uporabite vrsto postopkov za reševanje težav, ki nastanejo zaradi dejavnikov, kot so vrsta papirja, uporabljeni material ali njegovo stanje. <Specialna obdelava>
A141-0FY