<Pridob. daljinskega Imenika>

Določite nastavitve za pridobivanje oddaljenega imenika.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element, označen z zvezdico (*)
Prikazan je le, če je v vaši napravi na voljo funkcija faksiranja.

<Pridobitev Imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Določite lahko, ali želite uporabiti imenik druge naprave v omrežju kot oddaljeni imenik.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Pridobitev Imenika>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Naslov strežnika daljinskega imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Lahko določite naslov IP ali ime naprave z oddaljenim imenikom. Naslov IP lahko določite z uporabo IPv4 ali IPv6.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Naslov strežnika daljinskega imenika>
Vnesite naslov IP ali ime gostitelja
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potek časa komuniciranja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Nastavite lahko časovno omejitev komunikacije. Če se naprava z oddaljenim imenikom ne odzove v določenem času, naprava preneha poskušati pridobiti prejemnike iz naprave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potek časa komuniciranja>
od 15 do 30 do 120 sek.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitev avto izbire faks ODD linije> *

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Pri pošiljanju faksa prejemniku iz oddaljenega imenika lahko nastavite, ali želite, da se samodejno izbere faks linija in ne linija, registrirana za prejemnika.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitev avto izbire faks ODD linije>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A141-0JW