<Izberite prejemnika>

Določite nastavitve za registracijo prejemnikov in imenika.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Imeniki>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Izpišete lahko seznam prejemnikov, registriranih v imeniku ali v gumbih za hitro izbiranje. Tiskanje seznama nastavitev
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Imeniki>
<Imenik 1> do <Imenik 10>, <Hitro izbiranje>, <Imenik za admin.>, <Izpis seznama>
Da
Da
Da
Ne
Tudi če za <Nadzor Imenika z dostopnimi številkami> izberete možnost <Da>, se natisnejo vsi prejemniki, vključno s tistimi, shranjenimi s številkami za dostop.

<Registracija prejemnikov>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Prejemnike lahko registrirate v imenik naprave. Registracija prejemnikov v Imenik
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija prejemnikov>
<Registracija novega prej.>, <Podrobn./Sprem.>, <Brisanje>, <Iskanje po imenu>
Da
Da
Da*1
C
Address Book
*1 <Strežnik za iskanje:>: Ne

<Preimenovanje Imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Vsak seznam naslovov lahko preimenujete.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Preimenovanje Imenika>
<Imenik 1> do <Imenik 10>, <Preimenovanje>
Da
Da
Da
C
Address Book

<Sprememba privzetega prikaza imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Določite lahko seznam naslovov, ki se prikaže, ko pritisnete <Imenik> na zaslonu z osnovnimi funkcijami za <Faks> ali <Skeniranje in oddaja>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprememba privzetega prikaza imenika>
<Vsi sezn. nasl.>, <Osebni imenik>, Skupinski imenik uporabnika <Imenik 1> poimenujte v <Imenik 10>, <Hitro izb.>, <Imenik za admin.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Registr. tipk za hitro izbiranje>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Prejemnike lahko registrirate v gumbe za hitro izbiranje naprave. Registracija cilja za gumb za hitro izbiranje
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr. tipk za hitro izbiranje>
<001> do <200>, <Reg./Sprem.>, <Brisanje>
Da
Da
Da
C
Address Book

<Sprememba privzetega prikaza Imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Določite lahko vrsto imenika, ki bo prikazana, ko na zaslonu Faks osnovne funkcije ali Skeniranje in oddaja osnovne funkcije pritisnete <Imenik>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprememba privzetega prikaza Imenika>
<Lokalno>, <LDAP strežnik>, <Daljinski>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN Imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Nastavite lahko kodo PIN za imenik. Omejevanje uporabe imenika
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<PIN Imenika>
<Nastavitev>:
<PIN>: Vnesite PIN (največ 7 znakov)
<Potrditev>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nadzor Imenika z dostopnimi številkami>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Izberete lahko, ali želite uporabnikom dovoliti, da ob registraciji v imenik določijo številko za dostop za prejemnika. Omejevanje uporabe imenika
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nadzor Imenika z dostopnimi številkami>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Vključite geslo pri izvozu Imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Če za to nastavitev izberete možnost <Vklj.>, lahko pri izvozu imenika z uporabo vmesnika Daljinski UI izberete, ali želite vključiti gesla, registrirana za prejemnike.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Vključite geslo pri izvozu Imenika>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavite lahko, ali želite izvoziti naslednja gesla:
Geslo za prenos s podnaslovi, določeno pri prejemnikih faksa
Geslo za preverjanje pristnosti, če je prejemnik datotečni strežnik

<Registracija LDAP strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Določite lahko nastavitve strežnika LDAP, na primer ime strežnika in naslov strežnika, ki ga uporabljate pri iskanju ali registraciji prejemnikov. Registracija strežnika LDAP
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija LDAP strežnika>
<Registracija>, <Podrobn./Sprem.>, <Brisanje>, <Izpis seznama>
Da
Da
Da
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Brisanje>, <Izpis seznama>: Ne

<Avto iskanje pri uporabi LDAP strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Če za to nastavitev izberete možnost <Da>, lahko takoj začnete iskanje, ko dostopate do strežnika LDAP prek nadzorne plošče naprave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avto iskanje pri uporabi LDAP strežnika>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Samodejna iskanja se izvajajo samo za prvi registriran strežnik LDAP, ki je prikazan na vrhu spustnega seznama strežnikov LDAP.

<Potrditev TLS certifikata za dostop v strežnik LDAP>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Izberete lahko, ali želite preveriti certifikate TLS, ko ste povezani s strežnikom LDAP.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrditev TLS certifikata za dostop v strežnik LDAP>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<CN>: Vklopljeno, Izklopljeno

<Sprememba privz. LDAP pogojev za iskanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Pogosto uporabljene pogoje iskanja lahko registrirate kot privzete nastavitve za iskanje strežnika LDAP.
Registriranje privzetih pogojev iskanja za vsak strežnik LDAP
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprememba privz. LDAP pogojev za iskanje>
<Registracija>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information

<Registr./Sprem. LDAP atributa iskanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Dodate lahko elemente iskanja, ki jih želite uporabiti pri iskanju strežnika LDAP.
Pogoji iskanja v strežniku LDAP
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr./Sprem. LDAP atributa iskanja>
<Ni registrirano 1>, <Ni registrirano 2>:
<Reg./Sprem.>, <Brisanje>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Nast. za Iskanje po imenu pri uporabi LDAP strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Z uporabo »Iskanje po imenu« lahko določite pogoj, ki se uporablja pri iskanju v strežniku LDAP po imenu prejemnika.
Konfiguracija možnosti »Iskanje po imenu« za iskanja v strežniku LDAP
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nast. za Iskanje po imenu pri uporabi LDAP strežnika>
<Tip imena za atribut iskanja>:
CN, Skupno ime, fullName, Prikaz imena, sn, givenName, *Uporabniško
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Vsebuje, Ne vsebuje, Je enako, Se razlikuje od, Se začne z, Se konča z

<Pridob. daljinskega Imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Določite nastavitve za pridobivanje oddaljenega imenika.

<Odpiranje Daljinskega imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Določite nastavitve za javno objavo oddaljenega imenika.

<Uporabi osebni imenik>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Izberete lahko, ali naj se uporabi osebni imenik uporabnika, ki se prijavi v napravo z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi osebni imenik>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Uporabi upor. skupinski imenik>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>
Uporabo <User Group Address List> lahko omejite. Ko skrbnik dostopa do naprave prek vmesnika Daljinski UI, lahko <User Group Address List> registrira/ureja ne glede na to nastavitev.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi upor. skupinski imenik>
<Da>, <Da (Samo brskanje)>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Prav tako lahko nastavite, da se spremeni ime imenika skupine uporabnikov, ko se spremeni ime skupine uporabnikov. V vmesnik Daljinski UI se prijavite s skrbniškimi pravicami, pritisnite [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] izberite potrditveno polje [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
A141-0JU