<Kontrola podatkov>

Določite nastavitve za upravljanje podatkov, vključno z nastavitvami uvoza, izvoza in inicializiranja nastavitev.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Uvoz/Izvoz>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>
Določite nastavitve za uvoz/izvoz podatkov nastavitev.

<Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>
Izberite, da bi vse nastavitve naprave obnovili na tovarniško privzete vrednosti in v celoti izbrisali podatke, shranjene v napravi. Ta nastavitev se običajno ne uporablja, vendar je koristna, če želite izbrisati zaupne ali osebne podatke, ko napravo zavržete. Inicializacija vseh podatkov/nastavitev
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
A141-0K8