<Nast. podatk. o potroš. mater. za Dalj. UI/Toner Status>

Izberite, ali želite prikazati gumb v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ali v razdelku s stanjem tonerja, s katerim lahko dostopite do spletnega mesta za nakup kartuš s tonerjem itd. Izberite, ali želite uporabiti razdelek Toner Status.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<V Dalj. UI prikaži gumb za nakup potrošnega materiala>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Nast. podatk. o potroš. mater. za Dalj. UI/Toner Status>
Izberite, ali naj bo v oddaljenem uporabniškem vmesniku prikazan gumb za dostop do spletnega mesta za nakup kartuš s tonerjem.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<V Dalj. UI prikaži gumb za nakup potrošnega materiala>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Uporabi Toner Status>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Nast. podatk. o potroš. mater. za Dalj. UI/Toner Status>
Izberite, ali želite uporabiti orodje za obveščanje o ravni kartuše s tonerjem. Nastavite lahko tudi, ali naj bo v orodju za obveščanje o ravni kartuše s tonerjem prikazan gumb za dostop do spletnega mesta za nakup kartuš s tonerjem.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi Toner Status>
<Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Prikaži gumb za nakup potrošnega materiala>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A141-0K5