<Kontrola naprave>

Določite nastavitve za upravljanje strojne in dodatne opreme.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitve podatkov o napravi>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Vnesite ime in mesto namestitve, na podlagi katerih prepoznate napravo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve podatkov o napravi>
<Ime naprave>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Lokacija>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information

<Uvoz/Izvoz s progr. opreme za upravljanje imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Nastavite, ali želite uvoziti imenike programske opreme za upravljanje imenikov oziroma dostopati do njih.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uvoz/Izvoz s progr. opreme za upravljanje imenika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Uporabi Overovitev uporabnika pri uvažanju>: <Vklj.>, <Izklj.>
Če se izvaja preverjanje pristnosti uporabnika, je z nastavitvijo možnosti <Uporabi Overovitev uporabnika pri uvažanju> na <Vklj.> omogočen uvoz zgolj samo imenikov, za katere je bilo izvedeno preverjanje pristnosti uporabnika.

<Potrditev certifikata podpisa naprave>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Preverite podrobne nastavitve certifikata za podpis naprave. Prav tako lahko preverite, ali je certifikat veljaven.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrditev certifikata podpisa naprave>
<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>
Da
Da
Da
Ne

<Nastavitve certifikata>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Upravljate lahko ključe/certifikate, certifikate CA ali seznam preklicanih certifikatov (CRL), ki se uporabljajo v napravi. Nastavite lahko tudi protokol za sprotno preverjanje certifikatov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Generiranje ključa>
<Gener. ključa za omrežno komun.>
<Ime ključa>
Da
Da
Da
Ne
<Algoritem podpisa>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Da
Da
Da
Ne
<Algoritem ključa>: <RSA>, <ECDSA>
Da
Da
Da
Ne
Če je izbrana možnost <RSA>: <Dolžina ključa (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Da
Da
Da
Ne
Če je izbrana možnost <ECDSA>
<Tip ključa>: <P256>, <P384>, <P521>
Da
Da
Da
Ne
<Zač. datum veljavnosti>: Datum, mesec, leto (01/01/2000–31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
<Končni datum veljavnosti>: Datum, mesec, leto (01/01/2000–31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
<Država/Regija>: Ime države/regije in koda
Da
Da
Da
Ne
<Stanje>
Da
Da
Da
Ne
<Kraj>
Da
Da
Da
Ne
<Organizacija>
Da
Da
Da
Ne
<Organiz. enota>
Da
Da
Da
Ne
<Skupno ime> (naslov IP naprave ali FQDN (največ 41 znakov))
Da
Da
Da
Ne
<Generir./Posodob. ključa Podpis napr.>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Key Settings
<Gener./posod. ključa za kontr. dostopa>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
<Seznam ključev in certifikatov>
<Podrobnosti certifikata>: (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Da
Da
Da
C*1*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
<Prik. Upor. lokacijo> (ključ in certifikat)
Da
Da
Da
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Seznam CA Certifikatov>
<Podrobnosti certifikata>: (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Da
Da
Da
C*1
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
<Seznam preklicanih potrdil (CRL)>
<Podrobnosti CRL>: <Verzija>, <Algoritem podpisa>, <Veljavno od>, <Nasl. posodobitev>, <Izdajatelj>, <Seznam serijskih št.>
Da
Da
Da
C*1
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
<Registracija ključa in certifikata>
<Registracija>
Da
Da
Da
Ne
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
<Registracija CA Certifikata>
<Registracija>
Da
Da
Da
Ne
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
<Nast. OCSP (spletni prot. za prev. stanja certifikata)>
<Uporabi OCSP (spl. prot. za preverjanje stanja certifikata)>: <Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Raven preverjanja certifikata>:
<Omogoči nepreverjene certifikate>: <Da>, <Ne>
<Nastavitve OCSP odzivnika>:
<URL>: <Priklic iz Certifikata>, <Upor.>, <Priklic iz Cert. / Upor.>
<Uporabniški URL>
<Potek časa komuniciranja>: od 1 do 3 do 30 sek.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Podpira samo algoritme, ki jih je mogoče uvoziti iz vmesnika Daljinski UI.
*2 Ključi in potrdila so izvoženi v formatu PKCS#12.

<Prikaz stanja opravila pred overovitvijo>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite omejiti dostop do zaslona <Nadzor stanja> pri uporabi storitve prijavljanja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prikaz stanja opravila pred overovitvijo>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite uporabnikom omejiti izvajanje funkcij za opravila drugih uporabnikov na zaslonu <Nadzor stanja>, ko se uporablja preverjanje pristnosti uporabnika.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>
<Kopiranje/Izpisovanje>: <Da>, <Ne>
<Oddaja>: <Da>, <Ne>
<Sprejem>: <Da>, <Ne>
<Shrani>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če spremenite <Nastavitve prikaza prijavnega zaslona>, lahko možnost nastavite na <Da>. Za dodatne informacije glejte Določanje, kdaj je prikazan zaslon za prijavo.

<Prikaz dnevnika opravil>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali naj se na zaslonu <Nadzor stanja> prikažejo dnevniki opravil. Izberete lahko tudi, ali želite programski opremi za upravljanje naprav dovoliti, da iz naprave pridobi dnevnike opravil. Osnovni zasloni na zaslonu na dotik
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prikaz dnevnika opravil>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Ne>:
<Pridobitev dnevnika opravil s programsko opremo za nadzor>: <Omogoči>, <Ne omogoči>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Shrani dnevnik preverjanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite začeti z vodenjem dnevnika. Začetek beleženja dnevnikov
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Shrani dnevnik preverjanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je ta možnost nastavljena na <Da>, nastavitve <Nastavitev časa> ni mogoče uporabljati.
Za informacije o vrstah dnevnikov glejte Tehnični podatki sistema.

<Pridobivanje dnevnika omrežne overovitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite začeti z vodenjem dnevnika za preverjanje pristnosti, ki se izvaja, ko do naprave dostopate prek omrežja, na primer pri tiskanju iz računalnika ali dostopanju do Izpopolnjeni prostor.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Pridobivanje dnevnika omrežne overovitve>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Shrani dnevnik uporabe ključa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite shraniti dnevnik ključnih operacij, ki so jih izvedli uporabniki. Z analiziranjem shranjenih dnevnikov lahko vidite, kako se stroj uporablja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Shrani dnevnik uporabe ključa>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ko je dnevnik izpisan, so kode PIN, gesla in informacije, zajeti z nastavitvami za <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>, itd., prikazani kot zakriti. Zato uhajanje zaupnih informacij navzven ni mogoče.
Za informacije o razlagi in izpisu shranjenih dnevnikov se obrnite na prodajalca ali servis.

<Omejitev dostopa za serviserja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Napravo lahko nastavite tako, da omeji spreminjanje podatkov o uporabnikih ali nastavitev, povezanih z varnostjo, ko napravo pregleduje ali popravlja vaš prodajalec ali servis.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev dostopa za serviserja>
<Da>, <Ne (Zaht. overov.)>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Tudi če ta možnost ni nastavljena na <Da>, lahko preverite revizijski dnevnik za pretekle operacije, da bi preverili, ali je predstavnik servisa spremenil podatke o uporabnikih ali nastavitve, povezane z varnostjo.

<Sinhronizacija uporabniških nastavitev (Odjemalec)>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Sinhronizirate lahko prilagojene podatke več Canonovih večnamenskih tiskalnikov v omrežju. Tudi za strežniško napravo je treba omogočiti to nastavitev, če jo želite upravljati kot odjemalsko napravo. Zagon sinhronizacije nastavitev
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sinhronizacija uporabniških nastavitev (Odjemalec)>
Po sinhronizaciji: <Omogoči>, <Premor>
Po sinhronizaciji: <Onemogoči>, <Nadaljuj>
Ne
Ne
Da
Ne

<Urejanje osebnih nastavitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Določite nastavitve (osebne nastavitve) za posameznega uporabnika.

<Prepoved inicializacije gesla administratorja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Določite, ali želite omejiti postopke funkcije <Inicializacija gesla admin.>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prepoved inicializacije gesla administratorja>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
Če želite več informacij o uporabi funkcije <Inicializacija gesla admin.>, glejte Prijava kot skrbnik.

<Omejitev uporabe Specialnega načina>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite omejiti uporabo posebnega načina, ki je na voljo za vzdrževanje, ki ga opravljajo predstavniki servisov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev uporabe Specialnega načina>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne

<Nast. podatk. o potroš. mater. za Dalj. UI/Toner Status>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite prikazati gumb v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ali v razdelku s stanjem tonerja, s katerim lahko dostopite do spletnega mesta za nakup kartuš s tonerjem itd. Izberite, ali želite uporabiti razdelek Toner Status.

<Canon Genuine Mode>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Ta način je za originalne kartuše.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Canon Genuine Mode>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
Nastavitve lahko spremeni tehnik. Če meni ni prikazan, se obrnite na skrbnika naprave.
A141-0K3