Konfiguracija komunikacije s sistemskimi podatki

Nastavitve, opisane v tem razdelku, so nujno potrebne za razreševanje imen DNS in komunikacijo s podatki po sekundarni liniji prek posredniškega strežnika. Te nastavitve je mogoče navesti samo s skrbniškimi pravicami ali pravicami skrbnika omrežja.
Nastavitev naslova strežnika DNS in nastavitve posredniškega strežnika za sekundarno linijo je mogoče uporabljati le za določene vrste komunikacije s sistemskimi podatki, na primer za dostopanje do strežnika z distribucijo vdelane programske opreme. Ni jih mogoče uporabljati za običajno internetno povezavo. Ko strežnik DNS ali posredniški strežnik za sekundarno linijo uporabljate za druge namene (in ne za komunikacijo s sistemskimi podatki), v nastavitvah glavne linije registrirajte naslove in številke vrat, ki jih želite uporabljati za sekundarno linijo.
Prek glavne linije lahko izvajate tudi nekatere vrste sistemske podatkovne komunikacije.

Nastavitev naslova DNS sekundarne linije

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>  <Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov>  <Nastavitve naslova DNS strežnika>.
3
Izberite zahtevane nastavitve.
Vnesite naslov IP strežnika DNS glede na svoje okolje.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  <Da>.

Nastavitve posredniškega strežnika za sekundarno linijo

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>  <Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov>  <Nastavitve nadomestnega strežnika>.
3
Pritisnite <Vklj.> za <Uporabi nadomestni strežnik>  konfigurirajte zahtevane nastavitve pritisnite <OK>.
<Naslov strežnika>
Vnesite naslov strežnika proxy, ki ga želite uporabljati. Navedite nastavitve, kot sta naslov IP in ime gostitelja, glede na svoje okolje.
<Številka vhoda>
Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.
<Nastavitev overovitve>
Pritisnite to možnost, če želite nastaviti podatke za preverjanje pristnosti, ko uporabljate funkcijo preverjanja pristnosti posredniškega strežnika. Pritisnite <Vklj.> na prikazanem zaslonu, vnesite uporabniško ime in geslo za preverjanje pristnosti posredniškega strežnika ter pritisnite <OK>.
4
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  <Da>.

Izbira linije za uporabo

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>  <Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov>  <Izberite uporabljeno vrstico>.
3
Izberite <Glavna linija> ali <Sekundarna linija> pritisnite <OK>.
Če izberete <Glavna linija> za <Izberite uporabljeno vrstico>, so nastavitve za možnost <Glavna linija> uveljavljene v razdelkih <Nastavitve naslova DNS strežnika> in <Nastavitve nadomestnega strežnika>.
A141-03J