Prijava na uređaj

Kada je zaslon za prijavu prikazan, registrirani ovlašteni korisnici moraju se prijaviti kako bi se nastavili koristiti uređajem. Svaki korisnik mora unijeti svoje korisničko ime i lozinku kako bi se prijavio/-la. Time se jamči sigurnost uređaja. Također, korisnici se mogu koristiti uređajem na način koji im je najpraktičniji tako da prilagode (personaliziraju) zaslon i postavke u skladu sa svojim preferencijama. Stavke koje se prikazuju na zaslonu za prijavu ovise o postavkama upravljanja korisnicima. Radnju prijave obavite u skladu s prikazanim stavkama.
Informacije o funkcijama i postavkama koje je moguće personalizirati potražite u odjeljku Popis stavki koje je moguće personalizirati.
Ako ne upotrebljavate funkciju Personalizacija, postavite <Aktiviraj uporabu osobnih postavaka> (<Aktiviraj uporabu osobnih postavaka>) na <Isključeno>.
Ako je mogućnost <Vrijeme do automatskog resetiranja> postavljena, korisnik će biti automatski odjavljen ako se tijekom zadanog vremena ne obavi niti jedna radnja. <Vrijeme do automatskog resetiranja>
Ovisno o postavkama za vizualne poruke, zaslon vizualne poruke može se prikazati prije prijave. Da biste se prijavili, prvo zatvorite zaslon vizualne poruke. Konfiguriranje funkcije Vizualna poruka

Kada je prikazan zaslon za unos korisničkog imena i zaporke

Korisničko ime i lozinku unesite putem zaslonske tipkovnice.
1
Pritisnite <Korisničko ime>.
Ako je predmemorija prijavljenog korisnika zadržana, korisničko ime također možete odabrati na padajućem popisu povijesti prijava. Kada odaberete korisničko ime, pritisnite <Zaporka> i nastavite na korak 3.
2
Unesite korisničko ime i pritisnite <Dalje>.
3
Unesite lozinku i pritisnite <OK>.
4
Na padajućem popisu <Odredište prijave> odaberite odredište prijave i pritisnite <Prijava>.
Ako je prijava uspješna, funkcija uređaja postat će dostupne.
Odjavite se nakon upotrebe.
Možete odrediti hoće li se lozinke unesene tijekom prijave spremati u predmemoriju. <Zabrani caching autentikacijske zaporke>
Ako mogućnost <Tipku za promj. zaporke prikaži na izborniku postav.> postavite na <Uključeno>, zaporku je moguće promijeniti u  u gornjem desnom dijelu zaslona za prijavu. <Tipku za promj. zaporke prikaži na izborniku postav.>
Možete odrediti hoće li se predmemorija prijavljenih korisnika spremati ili brisati. <Broj pričuvnih memorija za prijavljene korisnike>
A139-044