Specifikacije prikaza vremenske crte

Sljedeće dvije vrste informacija prikazuju se na vremenskoj crti.
Za informacije o ikonama i stavkama prikazanima na vremenskoj crti pogledajte odjeljak Stavke prikazane na vremenskoj crti.
Vremenska crta može se prikazati za svakog prijavljenog korisnika. Ako nije prijavljen, zajednička vremenska crta može se prikazati za korisnike koji ne koriste autentikaciju, kao što su neautenticirani korisnici i gosti. Prema potrebi promijenite postavke za <Dozvoli uporabu vremenske crte neautent. korisnicima> i <Dozvoli uporabu vremenske crte svim prijavljenim korisnicima>. Prilagodba zaslona <Početni prikaz>
Vremenska crta za korisnike koji se ne koriste provjerom autentičnosti, kao što su neprovjereni korisnici i korisnici gosti, zadržava se kada je mogućnost <Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje> postavljena na <Uključeno> te kada se izvršava brzo pokretanje. Kada se napajanje isključi, a mogućnost <Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje> je postavljena na <Isključeno>, ili kada brzo pokretanje nije bilo moguće izvršiti, vremenska crta za korisnike koji se ne koriste provjerom autentičnosti, kao što su neprovjereni korisnici i korisnici gosti, se briše.
Vremensku crtu nije moguće uvesti/izvesti. Uvoz/izvoz podataka o postavkama

Povijest postavke

Vremenska crta prikladna je za korisnike koji opetovano koriste iste postavke i odredišta za funkcije kao što su „Kopiranje“ i „Skeniranje i slanje“. Povijest korištenih postavki automatski se dodaje na vremensku crtu i može se pritisnuti za pozivanje istih postavki.
Na vremenskoj crti prikazuju se postavke sljedećih funkcija.
Kopiranje
Faks
Skeniranje i slanje
Skeniranje i pohrana (Mreža)
Pristup pohr. datotek. (ispis datoteka iz resursa Mreža)
Posljednjih 10 povijesnih stavki zadržava se kao vremenska crta u kronološkom slijedu. Povijest ranijih zadataka briše se iz vremenske crte. Kada se predzadnji zadatak ponovno upotrijebi, prva dva zadatka zamijene svoja mjesta u redoslijedu, no broj zadataka u vremenskoj crti se ne mijenja. Međutim, ako se postavke promijene nakon što se ponovno upotrijebe, smatrat će se novim postavkama.
Kako biste obrisali povijest koja je bila automatski dodana ili kako biste spremili postavke te povijesti na zaslon <Početni prikaz> kao osobni gumb / dijeljeni gumb, pritisnite i držite povijest. Međutim, mogućnosti <Prikaži dijal. okvir za potvrdu kod pozivanja> i <Pokretanje operacije pozivanjem (operacija započinje pritiskom na tipku)> nije moguće postaviti prilikom registriranja osobnog gumba / dijeljenog gumba iz vremenske crte. Registriranje osobnih gumba / dijeljenih gumba
Kada je mogućnost <Ograniči ponovno slanje iz dnevnika> postavljena na <Uključeno>, povijest funkcija "Faks" i "Skeniranje i slanje“ ne zadržava se na vremenskoj crti.
Sljedeće lozinke mogu se uključiti u vremensku crtu za svakog prijavljenog korisnika.
Lozinke za prijavu na odredišne datotečne poslužitelje za funkciju Skeniranje i slanje
Lozinke za enkripciju za funkcije Skeniranje i pohrana (<Za otvaranje dokum. potrebna je zaporka> i <Za promjenu dozvole potrebna je zaporka>)
Hoće li se lozinke biti uključene u vremensku vrtu prijavljenog korisnika možete promijeniti u postavci <Zabrani caching autentikacijske zaporke>. Međutim, lozinke u stavci <Zaporka> za funkciju faksa zadržavaju se u vremenskoj crti bez obzira na postavku <Zabrani caching autentikacijske zaporke>.
Za neprovjerene korisnike i korisnike goste lozinke se ne zadržavaju u vremenskoj crti bez obzira na postavku <Zabrani caching autentikacijske zaporke>. Međutim, ako je lozinka u stavci <Zaporka> za funkciju faksa postavljena, ona neće biti prikazana na vremenskoj crti.
Ako je mogućnost <Upravljanje pristupnim brojevima adresara> postavljena na <Uključeno>, zapisnik poslanih poslova funkcija ("Faks" i "Skeniranje i slanje") neće biti prikazan na vremenskoj crti za neprovjerene korisnike i korisnike goste.
Povijest postavki korisnika koji je prijavljen može se podijeliti s više uređaja kao podaci o personalizaciji pomoću sinkronizacije postavki. Popis stavki koje je moguće personalizirati
S Pristup pohr. datotek., datoteke se spremaju na vremensku traku zajedno s postavkama s kojima su ispisane. Ne možete odabrati drugu datoteku i ponovno koristiti samo postavke. Odgovarajuće postavke vremenske trake također se ne mogu koristiti ako je datoteka izbrisana ili premještena.

Obavijesti

Obavijesti se prikazuju kad korisnik koji je prijavljen ima neispisane zadatke. Ispis se može obaviti prikazivanjem zaslona ispisa s prikazane vremenske trake.
Obavijesti se ne prikazuju na vremenskoj traci ako je opcija <Osobno> postavljena na <Isključeno> u izborniku <Postavke prikaza popisa zadataka>.
Ako je opcija <Prikaži zadatke ostalih korisnika> postavljena na <Uključeno>, ukupan broj neispisanih zadataka za prijavljenog korisnika i neispisanih zadataka za ostale korisnike prikazan je u obavijestima.
A139-040