Skeniranje sa značajkom AirPrint

Pomoću značajke AirPrint možete na Mac izravno prenijeti podatke koje je uređaj skenirao.
Sistemski preduvjeti
Za skeniranje sa značajkom AirPrint trebat će vam Mac s instaliranim operativnom sustavom OS X 10.9 ili novijim. Za skeniranje sa značajkom TLS trebat će vam Mac s instaliranim operacijskim sustavom OS X 10.11 ili novijim.
Mrežno okruženje
Potrebno je koristiti jedno od sljedećih okruženja.
Okruženje u kojem su uređaj tvrtke Apple i uređaj povezani s istom LAN mrežom
Okruženje u kojem je Mac povezan s uređajem putem USB-a
Za skeniranje, potrebno je postaviti <Koristi Sken mrežnog linka> na <Uključeno>. <Koristi Sken mrežnog linka>
Možda ćete morati nadograditi firmver. Ažuriranje firmvera
Ne možete skenirati dok postavljate postavke za postupke ili dok uređaj izvršava bilo koji postupak.

Skeniranje s Mac računala

1
Provjerite je li uređaj uključen i povezan s Mac računalom.
Upute za provjeru potražite u odjeljku Postavljanje mrežnog okruženja.
2
Na Mac računalu dodajte uređaj iz izbornika [System Preferences] [Printers & Scanners].
Ako je uređaj već dodan za ispis ili slanje faksova, tu radnju nije potrebno izvesti.
3
Odaberite ovaj uređaj s popisa pisača u izborniku [Printers & Scanners].
4
Kliknite [Skeniranje].
5
Kliknite [Otvori skener].
Prikazuje se zaslon [Skener].
6
Konfigurirajte postavke skeniranja po potrebi.
7
Kliknite [Skeniranje].
Dokument će biti skeniran i prikazat će se slika.
A139-09S