<TCP/IP postavke>

Odredite postavke koje omogućuju korištenje uređaja na TCP/IP mreži.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<IPv4 postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke koje vam omogućuju korištenje uređaja u IPv4 okruženju.

<IPv6 postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke koje vam omogućuju korištenje uređaja u IPv6 okruženju.

<DNS postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke sustava naziva domene (Domain Name System, DNS) za pretvaranje naziva glavnog računala (naziva domene) u IP adrese.

<Postavke naziva računala/radne skupine>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Navedite naziv uređaja na mreži i naziv radne grupe kojoj pripada. Ako vaše okruženje nema radne grupe, izradite radnu grupu u Windowsima i unesite naziv te radne grupe.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke naziva računala/radne skupine>
<Naziv računala> (najmanje 15 znakova): Canon****** ("******" predstavlja posljednjih šest znamenki MAC adrese.)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Naziv radne skupine> (najmanje 15 znakova): WORKGROUP
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Komentar> (najviše 48 znaka)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Koristi NetBIOS>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite <Koristi NetBIOS> na <Isključeno>, mogućnost <WINS postavke> je onemogućena. Kada upotrebljavate WINS, postavite <Koristi NetBIOS> na <Uključeno>.

<Postavke za SMB klijent>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Definirajte postavke koje će se upotrebljavati kada se uređaj spoji na mrežu kao SMB klijent. Podešavanje SMB postavki
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke za SMB klijent>
<Tip autentikacije>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zatraži SMB potpis za povezivanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zatraži kriptiranje za povezivanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Istek vremena>: 3 do 30 do 300 s
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Definiraj verziju SMB klijenta>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite verziju SMB-a koja će se upotrebljavati sa SMB klijentom. Podešavanje SMB postavki
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Definiraj verziju SMB klijenta>
<1.0>: Uključeno, Isključeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: Uključeno, Isključeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: Uključeno, Isključeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: Uključeno, Isključeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Upotrebljavajte istu verziju SMB-a sa SMB poslužiteljem i SMB klijentom. SMB se ne može upotrebljavati ako se te verzije razlikuju.

<WINS postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za Windows Internet Name Service (WINS). Podešavanje WINS postavki
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<WINS postavke>
<WINS razlučivost>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa WINS poslužitelja> (IP adresa)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite <Koristi NetBIOS> na <Isključeno> u mogućnosti <Postavke naziva računala/radne skupine>, ta će postavka biti onemogućena.

<Postavke LPD ispisivanja>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za LPD ispis. Za upotrebu LPD ispisa pritisnite <Uključeno> i postavite vrijeme nakon kojega će se zadatak automatski otkazati u slučaju da se podaci za ispis ne mogu primiti zbog komunikacijske pogreške i sl.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke LPD ispisivanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD stranica sa zaglavljem>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Istek vremena za RX>: 1 do 5 do 60 (min)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Stranice s natpisima mogu se ispisati samo ako je instalirana funkcija PCL pisača ili funkcija PS pisača. Mogućnosti sustava
Postavljeno je da se u zadatku ispisa stranice oglasa ispisuju. Čak i ako je mogućnost <LPD stranica sa zaglavljem> postavljena na <Uključeno>, stranice oglasa ne ispisuju se za zadatke ispisa za koje nije postavljeno ispisivanje stranica oglasa.

<Postavke RAW ispisivanja>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za RAW ispis. Za upotrebu RAW ispisa pritisnite <Uključeno> i odredite želite li upotrebljavati dvosmjernu komunikaciju i vrijeme nakon kojega će se zadatak automatski otkazati u slučaju da se podaci za ispis ne mogu primiti zbog komunikacijske pogreške i sl.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke RAW ispisivanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dvosmjerna komunikacija>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Istek vremena za RX>: 1 do 5 do 60 (min)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<SNTP postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za Simple Network Time Protocol (SNTP). Podešavanje SNTP postavki
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<SNTP postavke>
<Koristi SNTP>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval pollinga>: 10 do 1440 do 2880 min
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa NTP poslužitelja> (IP adresa ili naziv glavnog računala)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Provjera NTP poslužitelja>
Ne
Da
Da
Ne
-

<Postavke FTP ispisivanja>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za FTP ispis. Za upotrebu FTP ispisa pritisnite <Uključeno> i prema potrebi postavite <Korisničko ime> i <Zaporka>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke FTP ispisivanja>
<Koristi FTP ispisivanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Korisničko ime>: guest
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaporka>: 7654321
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Koristi UTF-8 za prikaz naziva FTP zadatka ispisivanja>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite želite li upotrebljavati UTF-8 za prikaz naziva datoteka kada izvodite FTP ispis.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi UTF-8 za prikaz naziva FTP zadatka ispisivanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<WSD postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke WSD-a.
Da biste upotrebljavali WSD (Web Service on Devices) kao aplikaciju za ispis, postavite <Koristi WSD ispisivanje> na <Uključeno>.
Ako upotrebljavate WSD za dohvaćanje informacija za uređaj, postavite <Koristi WSD pretraživanje> na <Uključeno>.
Za upotrebu funkcije WSD Scan postavite <Koristi WSD skeniranje> na <Uključeno>. Korištenje WSD-a
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<WSD postavke>
<Koristi WSD ispisivanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi WSD pretraživanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi WSD skeniranje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite <Koristi WSD ispisivanje> na <Uključeno>, mogućnosti <Koristi WSD pretraživanje> i <Koristi HTTP> također se postavljaju na <Uključeno>.
Ako postavite <Koristi WSD skeniranje> na <Uključeno>, mogućnost <Koristi HTTP> također se postavlja na <Uključeno>.

<Koristi FTP PASV mod>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite želite li upotrebljavati mod FTP PASV. Postavlja PASV način rada FTP-a.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi FTP PASV mod>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke IPP ispisivanja>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za IPP ispis. Za upotrebu IPP ispisa pritisnite <Uključeno> i odredite želite li omogućiti samo podatke za komunikaciju šifrirane TLS-om (IPP ispis) i želite li upotrebljavati IPP provjeru autentičnosti.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke IPP ispisivanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dozvoli ako se koristi TLS>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi autentikaciju>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite to na <Uključeno>, mogućnost <Koristi HTTP> također se postavlja na <Uključeno>.
Za izvođenje IPPS ispisa potreban je par ključeva za upotrebu. Možete upotrijebiti prethodno instalirani par ključeva ili originalni par ključeva koji je uređaj generirao kao ključ za upotrebu. Informacije o ključu za upotrebu i načinu generiranja originalnog para ključeva potražite u odjeljku Generiranje ključa i certifikata za mrežnu razmjenu podataka ili Registriranje ključa i certifikata za mrežnu razmjenu podataka. Ako odaberete <RSA> za <Algoritam ključa> kada generirate ključ koji ćete upotrebljavati za mrežnu komunikaciju, postavite duljinu ključa od <1024-bit> ili više. IPPS ispis možda se neće moći ispravno provesti ako se postavi duljina ključa od <512-bit>, ovisno o operacijskom sustavu koji se upotrebljava.
Za upotrebu funkcije IPP provjere autentičnosti postavljanjem mogućnosti <Koristi autentikaciju> na <Uključeno>, korisničke informacije uređaja upotrebljavaju se kao korisničko ime i lozinka za IPP provjeru autentičnosti. Kada upotrebljavate funkciju IPP provjere autentičnosti, unaprijed registrirajte korisničke informacije. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju

<Postavke za Multicast Discovery>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke višesmjernog otkrivanja. Nadzor uređaja iz sustava za upravljanje uređajima
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke za Multicast Discovery>
<Odgovor>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv raspona>: zadano
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za višesmjerno slanje obavijesti o modu mirovanja na mreži.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>: 1 do 11427 do 65535
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 do 3 do 254
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 do 600 do 65535 s
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).

<Koristi HTTP>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Omogućite ili onemogućite postavku HTTP-a.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi HTTP>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako definirate tu postavku kao <Uključeno>, moći ćete otvoriti potreban priključak. Međutim, preporučuje se da je postavite kao <Isključeno> ako se priključak ne upotrebljava. Ako ostavite priključak otvorenim, neovlašteni korisnik može pristupiti uređaju.
Ako je postavite na <Isključeno>, i sljedeće se postavke postavljaju na <Isključeno>.
<Remote UI Postavke>
<Postavke IPP ispisivanja>
<Koristi WSD skeniranje> i <Koristi WSD ispisivanje> u mogućnosti <WSD postavke>

<TLS postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Možete postaviti par ključeva, verziju TLS-a i algoritam šifriranja koje ćete koristiti nakon što potvrdite da uređaj upotrebljava komunikaciju šifriranu TLS-om. Konfiguracija ključa i certifikata za TLS
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ključ i certifikat>
<Podesi kao standardni ključ>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Detalji certifikata> (<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Prikaz mjesta uporabe> (prikazuje za što se upotrebljava par ključeva)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Oređivanje dopuštenih verzija>
<Maksimalna verzija>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimalna verzija>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke algo. kriptiranja>
<AES-CBC (256-bit)>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bit)>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bit)>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bit)>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20-POLY1305>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke algo. razmj. ključeva>
<RSA>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke algo. potpisa>
<RSA>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke HMAC algoritma>
<SHA1>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Proxy postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za proxy. Postavljanje proxyja
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Proxy postavke>
<Koristi Proxy>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa poslužitelja> (IP adresa ili FQDN)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>: 1 do 80 do 65535
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi Proxy unutar iste domene>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje autentikacije>
<Koristi Proxy autentikaciju>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Korisničko ime> (najviše 24 znaka)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaporka> (najviše 24 znaka)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potvrdi auten.info. u modu upravljanja autentikacijom>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite hoće li uređaj provjeravati podatke za provjeru autentičnosti prilikom ispisa s pomoću upravljačkog programa pisača V4.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrdi auten.info. u modu upravljanja autentikacijom>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako nema ključa koji se upotrebljava za TLS komunikaciju ili je oštećen, ta će postavka biti onemogućena. Konfiguracija ključa i certifikata za TLS

<IPSec postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Definirajte postavke za IPSec. Konfiguriranje postavki za IPSec
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi IPSec>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Primanje paketa bez pravila>
<Dozvoli>, <Odbij>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pravilo uklj./isklj.>
Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj>
<Naziv pravila> (najviše 24 znaka)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke selektora>
<Lokalna adresa> (<Sve IP adrese>, <IPv4 adresa>, <IPv6 adresa>, <Ručne IPv4 postavke>, <Ručne IPv6 postavke>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ručne IPv4 postavke> (<Pojedinačna adresa>, <Raspon adresa>(<Prva adresa>, <Zadnja adresa>), <Postavke podmreže>(<Adresa>, <Maska podmreže>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ručne IPv6 postavke> (<Pojedinačna adresa>(<Adresa>), <Raspon adresa> (<Prva adresa>, <Zadnja adresa>), <Definirajte prefiks> (<Adresa>, <Dužina prefiksa>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dužina prefiksa> (1 do 64 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Udaljena adresa>(<Sve IP adrese>, <Sve IPv4 adrese>, <Sve IPv6 adrese>, <Ručne IPv4 postavke>, <Ručne IPv6 postavke>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ručne IPv4 postavke>(<Pojedinačna adresa>, <Raspon adresa>(<Prva adresa>, <Zadnja adresa>), <Postavke podmreže>(<Adresa>, <Maska podmreže>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ručne IPv6 postavke> (<Pojedinačna adresa>(<Adresa>), <Raspon adresa> (<Prva adresa>, <Zadnja adresa>), <Definirajte prefiks> (<Adresa>, <Dužina prefiksa>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dužina prefiksa> (1 do 64 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Definiraj prema broju porta>, <Definiraj prema nazivu usluge>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Definiraj prema broju porta>(<Lokalni port>(<Svi portovi>, <Pojedinačni port>), <Udaljeni port>(<Svi portovi>, <Pojedinačni port>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pojedinačni port> (1 do 65535)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Definiraj prema nazivu usluge>
<Usluga uklj./isklj.>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE postavke>
<IKE mod>: <Glavni>, <Agresivni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Valjanost>: 1 do 480 do 65535 min.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda autentikacije>: <Metoda unap. dijelj. ključa> (<Dijeljeni ključ>), <Metoda dig. potpisa> (<Ključ i certifikat>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ i certifikat>:
<Podesi kao standardni ključ>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ i certifikat>:
<Detalji certifikata>(<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ i certifikat>: <Prikaz mjesta uporabe>(prikazuje za što se upotrebljava par ključeva)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritam za autentikaciju/kriptiriranje> (<Auto>, <Ručno podešavanje>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritam za autentikaciju/kriptiriranje>: <Ručno podešavanje>
<Autentikacija>
<SHA1>: Uključeno, Isključeno
<SHA2>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Enkripcija>
<3DES-CBC>: Uključeno, Isključeno
<AES-CBC>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DH skupina>
<Skupina 14 (2048)>: Uključeno, Isključeno
<ECDH-P256>: Uključeno, Isključeno
<ECDH-P384>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec mrežne postavke>
<Valjanost>
<Vrijeme>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrano <Vrijeme>:
od 1 do 480 do 65 535 min
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Valjanost>
<Format>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrano <Format>:
od 0 do 1 do 65 535 MB
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritam za autentikaciju/kriptiriranje>: <Auto>, <Ručno podešavanje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritam za autentikaciju/kriptiriranje>: <Ručno podešavanje> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Postavke:
<ESP autentikacija>
<SHA1>: Uključeno, Isključeno
<NULL>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP kriptiranje>
<3DES-CBC>: Uključeno, Isključeno
<AES-CBC>: Uključeno, Isključeno
<NULL>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Postavke: Nijedno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Postavke: Nijedno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod povezivanja>:
Prijenos (samo prikaz)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dopusti samo 256-bit za dužinu AES ključa>
Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Da
Ne
-
<Uredi>
-
Ne
Da
Da
Ne
-
<Izbriši>
-
Ne
Da
Da
Ne
-
<Ispis popisa>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
Ne
-

<TCP/IP Option Settings>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Definirajte skaliranje prozora opcije TCP i veličinu MTU-a.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 do 1500 bytes (600-1500)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Value of MSS>: Od 48 do 560 bytes (48-560)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).

<Koristi Sken mrežnog linka>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite želite li koristiti Network Link Scan.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi Sken mrežnog linka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Koristi TLS>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A139-0F7