<Postavke ulaganja papira>

Odredite postavke uvlačenja papira koje su zajedničke svim funkcijama.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Automatski odabir izvora papira>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Ako postavite <Uključeno> za neki izvor papira u ovoj postavci, papir će se automatski ulagati iz tog izvora papira. Prilikom ispisa s računala izvor papira automatski se odabire.
Prilikom kopiranja ili ispisivanja uz upotrebu značajke <Pristup pohranjenim datotekama>, izvor papira automatski se odabire na temelju papira određenog u odjeljku <Odabir papira>. Automatski odabir odgovarajućeg izvora papira za određenu funkciju
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatski odabir izvora papira>
<Kopiranje>, <Pisač>, <Pristup pohranjenim datotekama>, <Primanje/Faks>, <Ostalo>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<VN odlagač>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ostali izvori papira: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopiranje>: <Uvažiti tip papira>: Uključeno, Isključeno
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Pisač>: <Koristi skupinu>: Uključeno, Isključeno
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Promjena načina ulaganja papira>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Kada redovito upotrebljavate papire s logotipovima, primjerice u zaglavlju, bilo da ispisujete jednostrano ili obostrano, tu postavku možete postaviti na <Priorit. ispisne str.> da biste ispisali prvu stranicu na prednju stranu i za jednostrani i za obostrani ispis, bez potrebe za promjenom usmjerenja papira. Umetanje već ispisanog papira
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Promjena načina ulaganja papira>
<VN odlagač> i ostali izvori papira: <Prioritet brzine>, <Priorit. ispisne str.>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Postavke za automatski odabir papira (<Automatski> u odjeljku <Odabir papira>) i <Automatski odabir izvora papira> onemogućene su za izvore papira za koje je postavljena mogućnost <Priorit. ispisne str.>. Brzina ispisa također je sporija pri jednostranom ispisu.
<Priorit. ispisne str.> omogućeno je samo kada je postavljen papir za koji je moguć obostrani ispis (Dostupan papir za obostrano kopiranje/obostrano ispisivanje). Za druge vrste papira pojavljuje se poruka <Umetnite papir.> i papir se ne uvlači ili je postavka <Priorit. ispisne str.> onemogućena.
Upute o umetanju papira potražite u odjeljku Umetanje već ispisanog papira.

<Rok za obustavljanje zadatka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno> i zadatak se obustavi zbog nedostatka papira i sl., uređaj nakon zadanog vremena automatski ispisuje sljedeći zadatak.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Rok za obustavljanje zadatka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
0 do 5 do 999min
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se zadatak obustavi jer je tijekom zadatka nestalo papira, sljedeći se zadatak ne obrađuje čak ni nakon isteka zadanog vremena obustave.
Za automatsko brisanje obustavljenih zadataka pogledajte <Automatski izbriši obustavljene zadatke>.
A139-0H7