<Importiranje/eksportiranje>

Odredite postavke uvoza/izvoza podataka o postavkama.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Importiraj s USB memorije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>  <Importiranje/eksportiranje>
Sve informacije o postavkama možete uvesti s USB memorijskog uređaja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Importiraj s USB memorije>
<Rezultat importir. pohrani u uređaju>: Uključeno, Isključeno
<Rezultat importir. pohrani u na USB>: Uključeno, Isključeno
<Zaporka za dekriptiranje>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Ako je USB memorija već povezana s uređajem, ta će USB memorija biti prepoznata kao medij za uvoz, čak i ako povežete novu USB memoriju. Pritisnite uklonite povezanu USB memoriju umetnite željenu USB memoriju.

<Eksportiraj na USB memoriju>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>  <Importiranje/eksportiranje>
Sve informacije o postavkama možete izvesti na USB memorijski uređaj.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Eksportiraj na USB memoriju>
<Zaporka za kriptiranje>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Prilikom izvoza u USB memoriju ne možete odabrati koje ćete postavke izvesti. Sve se postavke izvoze skupno.
Ako je USB memorija već povezana s uređajem, ta će USB memorija biti prepoznata kao medij za izvoz, čak i ako povežete novu USB memoriju. Pritisnite uklonite povezanu USB memoriju umetnite željenu USB memoriju.

<Izvješće o rezultatima importiranja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>  <Importiranje/eksportiranje>
Odaberite za ispis izvješća o rezultatima uvoza.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izvješće o rezultatima importiranja>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Izvješća se ispisuju na sljedećem jeziku.
Ako se jezik prikaza uređaja postavi na japanski neposredno nakon postupka uvoza: Japanski
Ako se jezik prikaza uređaja postavi na neki drugi jezik osim japanskog neposredno nakon postupka uvoza: Hrvatski

<Ograniči import/eksport s web-servisa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>  <Importiranje/eksportiranje>
Odaberite želite li ograničiti radnje uvoza i izvoza za web-aplikacije osim sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči import/eksport s web-servisa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A139-0K9