<Upravljanje podacima>

Odredite postavke upravljanja podacima, uključujući kako uvoziti izvoziti i inicijalizirati podatke o postavkama.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Importiranje/eksportiranje>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>
Odredite postavke uvoza/izvoza podataka o postavkama.

<Inicijaliziraj sve podatke/postavke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>
Odaberite ako želite vratiti sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti i potpuno izbrisati podatke pohranjene na uređaju. U pravilu nije potrebno koristiti tu postavku, no korisno je izbrisati osobne ili povjerljive informacije kada odlažete uređaj. Inicijaliziraj sve podatke/postavke
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Inicijaliziraj sve podatke/postavke>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
A139-0K8