<Postavke inf. o potr. mater. za Remote UI/Toner Status>

Postavite hoće li se prikazati gumb u sučelju Remote UI ili status tonera za pristup web-mjestu za kupnju spremnika tonera i sl. Postavite i hoće li se koristiti status tonera.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Prik. gumb za kupovinu potr. mater. u Remote UI>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Postavke inf. o potr. mater. za Remote UI/Toner Status>
Odaberite želite li prikazati gumb za pristup web-mjestu za kupnju spremnika tonera na zaslonu korisničkog Remote UI (Udaljeni UI) sučelja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prik. gumb za kupovinu potr. mater. u Remote UI>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Koristite Toner Status>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Postavke inf. o potr. mater. za Remote UI/Toner Status>
Odaberite želite li koristiti alat za obavijesti o razini spremnika tonera. Također možete postaviti hoće li se na alatu za obavijesti o razini tonera prikazivati gumb za pristup web-mjestu za kupnju spremnika tonera.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristite Toner Status>
<Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Prikaži gumb za kupovinu potrošnog materijala>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A139-0K5