<Upravljanje uređajem>

Odredite postavke upravljanja hardverom i dodatnom opremom.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Postavke podataka uređaja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Unesite naziv i lokaciju uređaja radi identifikacije uređaja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke podataka uređaja>
<Naziv uređaja>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Lokacija>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information

<Import./eksport. iz softvera za upravlj. adresarom>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odredite želite li uvesti ili pristupiti adresarima iz softvera za upravljanje adresarima.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Import./eksport. iz softvera za upravlj. adresarom>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Koristi korisničku autentikaciju za importiranje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada se provodi provjera autentičnosti korisnika, postavka <Koristi korisničku autentikaciju za importiranje> na <Uključeno> omogućuje samo adresare za koje je provedena provjera autentičnosti korisnika za uvoz.

<Potvrdi certifikat potpisa uređaja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Provjerite detaljne postavke certifikata potpisa uređaja. Možete provjeriti i je li certifikat valjan.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrdi certifikat potpisa uređaja>
<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>
Da
Da
Da
Ne
-

<Postavke certifikata>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Možete upravljati ključevima/certifikatima, CA certifikatima ili popisom opozvanih certifikata (CRL) koji se upotrebljava na uređaju. Možete postaviti i Online Certificate Status Protocol (OCSP).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Generiraj ključ>
<Generiraj ključ za mrežnu komunikac.>
<Naziv ključa>
Da
Da
Da
Ne
-
<Algoritam potpisa>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Da
Da
Da
Ne
-
<Algoritam ključa>: <RSA>, <ECDSA>
Da
Da
Da
Ne
-
Kada je odabrana mogućnost <RSA>: <Dužina ključa (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Da
Da
Da
Ne
-
Kada je odabrana mogućnost <ECDSA>
<Tip ključa>: <P256>, <P384>, <P521>
Da
Da
Da
Ne
-
<Datum počet. valjanosti>: Dan, mjesec, godina (01/01/2000 - 31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
-
<Datum završ. valjanosti>: Dan, mjesec, godina (01/01/2000 - 31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
-
<Država/regija>: Naziv države/regije i pozivni broj
Da
Da
Da
Ne
-
<Država>
Da
Da
Da
Ne
-
<Grad>
Da
Da
Da
Ne
-
<Organizacija>
Da
Da
Da
Ne
-
<Organizac. jedinica>
Da
Da
Da
Ne
-
<Zajednički naziv> (IP adresa uređaja ili FQDN (najviše 41 znak))
Da
Da
Da
Ne
-
<Generiraj/ažuriraj ključ potpisa uređaja>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Key Settings
<Gener./ažuriraj ključ za kontrolu pristupa>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis ključeva i certifikata>
<Detalji certifikata>: (<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Da
Da
Da
C*1*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Prikaz mjesta uporabe> (ključ i certifikat)
Da
Da
Da
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Popis CA certifikata>
<Detalji certifikata>: (<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Da
Da
Da
C*1
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis opozvanih certifikata (CRL)>
<Detalji CRL-a>: <Verzija>, <Algoritam potpisa>, <Vrijedi od>, <Sljedeće ažuriranje>, <Izdavač>, <Popis serijskih brojeva>
Da
Da
Da
C*1
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Registracija ključa i certifikata>
<Registriraj>
Da
Da
Da
Ne
-
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Registracija CA certifikata>
<Registriraj>
Da
Da
Da
Ne
-
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<OCSP (Online Certificate Status Protocol) postavke>
<Koristi OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Razina provjere certifikata>:
<Omoguci neprovjerene certifikate>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Postavke OCSP odzivnika>:
<URL>: <Pribavi iz certifikata>, <Vlastiti>, <Pribavi iz cert./vlast.>
<Prilagođeni URL>
<Istek vremena za komunikaciju>: 1 do 3 do 30 s
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Podržava samo algoritme koji se mogu uvesti sa sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
*2 Ključevi i certifikati izvoze se u formatu PKCS#12.

<Prikaži status zadatka prije autentikacije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li ograničiti pristup zaslonu <Nadzor statusa> prilikom upotrebe servisa za prijavu.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži status zadatka prije autentikacije>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Ograniči pristup drugim korisničkim zadacima>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li onemogućiti korisnicima izvođenje radnji na zadacima drugih korisnika na zaslonu <Nadzor statusa> kada se upotrebljava Provjera autentičnosti korisnika.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči pristup drugim korisničkim zadacima>
<Kopiranje/Ispisivanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Slanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Primanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Pohrani>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako promijenite postavku <Postavke prikaza zaslona za prijavu>, ova bi postavka mogla biti postavljena na <Uključeno>. Dodatne informacije potražite u odjeljku Odabir vremena prikazivanja zaslona za prijavu.

<Prikaz dnevnika zadataka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite hoće li se na zaslonu <Nadzor statusa> prikazivati dnevnici zadataka. Možete odabrati i hoćete li dopustiti softveru za upravljanje uređajima dohvaćanje dnevnika zadataka s uređaja. Osnovni zasloni koji se prikazuju na zaslonu dodirne ploče
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaz dnevnika zadataka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Isključeno>:
<Pribavi dnevnik zadataka pomoću softvera za upravljanje>: <Dozvoli>, <Ne dozvoli>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Pohrana kontrolne evidencije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li pokrenuti snimanje dnevnika. Pokretanje bilježenja u zapisnik
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Pohrana kontrolne evidencije>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>, postavka <Podešavanje vremena> ne može se upotrebljavati.
Informacije o vrstama dnevnika potražite u odjeljku Specifikacije sustava.

<Pribavi log mrežne autentikacije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li pokrenuti snimanje dnevnika za provjeru autentičnosti koja se provodi kada se uređaju pristupa s mreže, primjerice u slučaju ispisa s računala ili pristupanja funkciji Napredna pohrana.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Pribavi log mrežne autentikacije>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Pohrana evidencije ključnih operacija>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li spremiti dnevnik ključnih radnji koje izvode korisnici. Analizom pohranjenih dnevnika možete pratiti na koji se način uređaj koristi.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Pohrana evidencije ključnih operacija>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada se dnevnik ispisuje, PIN-ovi, lozinke i podaci zatamnjeni postavkama za <Ograniči pristup drugim korisničkim zadacima> itd. ispisuju se kao zamaskirani znakovi. Na taj način povjerljivi podaci ne mogu procuriti.
Informacije o tumačenju i ispisivanju spremljenih dnevnika zatražite od distributera ili servisnog predstavnika.

<Ograniči pristup servisera>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Možete postaviti uređaj tako da onemogući promjene korisničkih podataka ili sigurnosnih postavki kada distributer ili servisni predstavnik provjerava ili popravlja uređaj.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči pristup servisera>
<Uključeno>, <Isključeno (potrebna aut.)>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Čak i kada ta postavka nije postavljena na <Uključeno>, možete provjeriti kontrolnu evidenciju prošlih radnji u slučaju da je servisni predstavnik promijenio korisničke podatke ili sigurnosne postavke.

<Sinkroniziraj personalizirane postavke (klijent)>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Možete sinkronizirati personalizirane podatke više višenamjenskih pisača tvrtke Canon putem mreže. Čak je i za uređaj poslužitelja potrebno omogućiti tu postavku ako želite upravljati uređajem kao uređajem klijentom. Pokretanje postavljanja sinkronizacije
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Sinkroniziraj personalizirane postavke (klijent)>
Prije sinkronizacije: <Aktiviraj>, <Pauza>
Nakon sinkronizacije: <Deaktiviraj>, <Nastavi>
Ne
Ne
Da
Ne
-

<Upravljanje osobnim postavkama>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odredite preferencije (osobne postavke) za svakog korisnika.

<Zabrani inicijaliziranje administratorske zaporke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odredite li hoćete li ograničiti radnje sklopu stavke <Inicijaliziraj admin. zaporku>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Zabrani inicijaliziranje administratorske zaporke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Informacije o korištenju mogućnosti <Inicijaliziraj admin. zaporku> potražite u odjeljku Prijavljivanje u svojstvu administratora.

<Ograniči operacije specijalnog moda>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite hoćete li ograničiti upotrebu specijalnog moda koji služi za održavanje koje provode servisni predstavnici.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči operacije specijalnog moda>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Postavke inf. o potr. mater. za Remote UI/Toner Status>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Postavite hoće li se prikazati gumb u sučelju Remote UI ili status tonera za pristup web-mjestu za kupnju spremnika tonera i sl. Postavite i hoće li se koristiti status tonera.

<Canon Genuine Mode>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Taj način rada je za izvorne spremnike.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Canon Genuine Mode>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
-
-
Servisni tehničar može promijeniti postavke. Ako se izbornik ne prikaže, obratite se administratoru uređaja.
A139-0K3