Konfiguriranje sistemske podatkovne komunikacije

Postavke opisane u ovom odjeljku potrebne su za upotrebu pomoćne linije za izvođenje razlučivanja naziva DNS-om i podatkovnu komunikaciju putem proxyja. Za određivanje tih postavki nužne su ovlasti administratora ili mrežnog administratora.
Postavke adrese DNS poslužitelja i postavke proxyja za pomoćnu liniju mogu se koristiti samo za određenu podatkovne komunikacije sustava, kao što je upotreba pomoćne linije za pristup poslužitelju za distribuciju firmvera. Ne mogu se koristiti za redovitu internetsku vezu. Kada koristite DNS poslužitelj ili proxy poslužitelj za pomoćnu liniju za programe koji nisu podatkovna komunikacija sustava, u postavkama glavne linije registrirajte adrese i brojeve priključaka koji će se koristiti s pomoćnom linijom.
Neke vrste komunikacije za sistemske podatke možete provoditi i putem glavne linije.

Postavljanje DNS-a pomoćne linije

1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>  <Postavke podatkovne komunikacije sustava>  <Postavke adrese DNS poslužitelja>.
3
Odredite potrebne postavke.
Definirajte IP adresu DNS poslužitelja sukladno vašem okruženju.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Da>.

Postavke proxyja pomoćne linije

1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>  <Postavke podatkovne komunikacije sustava>  <Proxy postavke>.
3
Pritisnite <Uključeno> za <Koristi Proxy>  konfigurirajte potrebne postavke pritisnite <OK>.
<Adresa poslužitelja>
Unesite željenu adresu proxy poslužitelja. U skladu s vašim okruženjem unesite postavke poput IP adrese i naziva glavnog računala.
<Broj porta>
Unesite broj priključka proxy poslužitelja.
<Podešavanje autentikacije>
Pritisnite ovo za postavljanje podataka za provjeru autentičnosti kada koristite funkciju provjere autentičnosti proxy poslužitelja. Pritisnite <Uključeno> na prikazanom zaslonu, unesite korisničko ime i lozinku za provjeru autentičnosti proxy poslužitelja i pritisnite <OK>.
4
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Da>.

Odaberite liniju koju želite upotrebljavati

1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>  <Postavke podatkovne komunikacije sustava>  <Odaberite redak za upotrebu>.
3
Odaberite opciju <Glavna linija> ili <Sporedna linija> pritisnite <OK>.
Ako odaberete opciju <Glavna linija> u odjeljku <Odaberite redak za upotrebu>, postavke za opciju <Glavna linija> odražavaju se na <Postavke adrese DNS poslužitelja> i <Proxy postavke>.
A139-03J