Despre Agendele aparatului

Agenda locală și Agenda de la distanță

Agenda locală: Agenda stocată pe dispozitivul de stocare al aparatului. Această agendă cuprinde următoarele liste de adrese.
Listă de adrese de la 01 la 10
Listă de adrese, buton rapid
Listă de adrese pentru Administrator
Listă de adrese personale
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Agenda de la distanță: Agenda unui alt aparat Canon conectat la acest aparat printr-o rețea. Aceasta poate fi accesată la fel ca Agenda locală pentru a specifica destinații.
Pentru a utiliza o Agendă de la distanță, este necesar să înregistrați Agenda la distanță pentru a o accesa de pe aparatul client (<Obţineţi Agenda la distanţă>) și să deschideți Agenda de la distanță pe aparatul server (<Deschideţi Agenda la distanţă>).
Până la opt aparate, inclusiv acest aparat, pot fi conectate în același timp ca aparate client la aparatul server, cu Agenda de la distanță deschisă extern. Oricum, dacă aparatul server efectuează o altă comunicație în rețea în acest timp, numărul de aparate care se pot conecta se poate reduce. Dacă aparatul nu se poate conecta, se trimite o notificare de eroare de rețea.
Destinațiile de pe aparatul server înregistrate în Setări Favorite și în butoanele <Personal>/<Partajat> ale aparatului client nu se actualizează atunci când se actualizează destinațiile de pe aparatul server.
Confirmați dacă destinația este actualizată atunci când nu puteți transmite către destinațiile înregistrate
Destinațiile înregistrate în Agenda de la distanță nu pot fi editate/șterse dintr-un aparat client. Pentru a edita/șterge destinații din Agenda de la distanță, editați/ștergeți Agenda locală de pe serverul care divulgă Agenda de la distanță.

Prezentare generală a listelor de adrese

Listă de adrese de la 01 la 10

Liste de adrese care pot fi deschise de către toți utilizatorii.

Listă de adrese, buton rapid

Destinațiile butoanelor rapide afișate pe ecranul <Fax> și pe ecranul <Scanare şi Transmitere>. Numai butoanele rapide pentru destinații de fax se afișează pe ecranul <Fax>. Destinațiile de fax e afișează și pe ecranul <Scanare şi Transmitere> dacă <Activare fax la Funcţia scanare şi transmitere> s-a setat pe <Pornit>.

Listă de adrese pentru Administrator

Se folosește pentru a înregistra destinațiile utilizate în <Setări redirecţionare> și în <Arhivare Document TX>.

Listă de adrese personale

Lista de adrese personale afișată atunci când se utilizează autentificarea utilizatorilor.

Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50

Lista de adrese de grup, disponibilă pentru un grup de utilizatori atunci când se utilizează autentificarea utilizatorilor. O listă de adrese de grup de utilizatori corespunde unui singur grup de utilizatori.
<Fol. lista de adrese personale> și <Folosiţi doar lista de adrese de grup> trebuie să fie activate pentru a utiliza <Fol. lista de adrese personale> și <Folosiţi doar lista de adrese de grup>.
Pentru a utiliza o listă de adrese de grup de utilizatori, este necesar să creați în avans un grup de utilizatori (Înregistrarea informațiilor utilizatorului în dispozitivul local) și să asociați grupul de utilizatori creat la lista de adrese a grupului de utilizatori (Înregistrarea destinațiilor utilizând IU la distanță).

Mutarea/Copierea adreselor de destinație

Tabelul de mai jos indică dacă adresele de destinație pot fi mutate sau copiate între diferite agende.
Mutare/Copiere în:
Lista de adrese de la 01 la 10, Lista de adrese pentru administrator
Listă de adrese personale
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Mutare/
Copiere din:
Lista de adrese de la 01 la 10,
Lista de adrese pentru administrator
Mutare
Copierea
Copierea
Listă de adrese personale
Copierea
--
Mutare
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Copierea
Mutare
Mutare
Adresele de destinație nu pot fi mutate sau copiate în următoarele situații.
Situații în care adresele de destinație nu se pot copia în <Listă adrese 1> până la <Listă adrese 10>
Când un utilizator generic efectuează operația și <PIN agendă> a fost setat, dar utilizatorul nu a introdus codul PIN
Când utilizatorul efectuează operația de la panoul de control și <Folosiţi doar lista de adrese de grup> s-a setat pe <Pornit (Doar navigare)> (Copierea se poate efectua de la IU la Distanță)
Situații în care adresele de destinație nu se pot copia în <Listă adrese pers.>
Când opțiunea <Fol. lista de adrese personale> este setată la <Oprit>
Când opțiunea <Folosiţi doar lista de adrese de grup> este setată la <Pornit (Doar navigare)>
Situații în care adresele de destinație nu se pot muta sau copia în „Lista de adrese de grup de utilizatori de la 01 la 50”
Când <Folosiţi doar lista de adrese de grup> s-a setat pe <Pornit (Doar navigare)> sau pe <Oprit>

Diferențele dintre tipurile de liste de adrese

Listă de adrese de la 01 la 10
Listă de adrese, buton rapid
Listă de adrese pentru Administrator
Listă de adrese personale
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Persoanele care pot utiliza agenda
Toți utilizatorii
Toți utilizatorii
Toți utilizatorii
Fiecare utilizator conectat
Fiecare grup de utilizatori*1
Codul PIN al agendei (restricție la înregistrare)
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Gestionarea funcției de numere de acces la agendă
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Imprimarea listei de adrese
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta ca <Destinaţie redirecţion.> în <Setări redirecţionare>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta cu <Setări tran.URL> în <Setare curier Fax/I-Fax>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta ca destinație a notificării <Aviz lucrare terminată>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta ca <Răspuns la>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Crearea unui <Grup> într-o listă de adrese
Da
Da
Da
Da
Da
*1 Pot fi accesate numai grupurile de utilizatori cărora le aparțin utilizatorii care s-au conectat de la panoul de control. Toate listele de adrese de grup de utilizatori pot fi accesate atunci când un utilizator cu privilegii de administrator se conectează de la IU la Distanță.
Pentru informații despre numărul maxim de destinații care pot fi înregistrate în fiecare listă de adrese, consultați Funcții de administrare „Număr maxim de destinații înregistrate în Agendă”.
Numărul maxim de Liste de adrese personale și de Liste de adrese de grup de utilizatori care pot fi stocate în aparat depinde de limita din informațiile setărilor pentru utilizatori. Consultați Funcții de administrare „Numărul maxim de utilizatori ale căror informații de setare pot fi salvate în aparat”.
A13X-04U