<Obţineţi Agenda la distanţă>

Specificați setările pentru achiziția unei agende la distanță.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.
Element marcat cu un asterisc (*)
Apare numai dacă aparatul are o funcție de fax.

<Obţine Agenda>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteți să specificați dacă se poate utiliza agenda unui alt aparat din rețea ca agendă la distanță.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Obţine Agenda>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Adresa Server Agende la Distanţă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteți specifica adresa IP sau numele gazdă al unui dispozitiv care deschide agenda la distanță în exterior. Adresa IP poate fi specificată utilizând IPv4 sau IPv6.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Adresa Server Agende la Distanţă>
Introduceți adresa IP sau numele gazdei
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Temporizare comunicare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteți seta pauza de comunicare. Când un dispozitiv care deschide o agendă de la distanță nu răspunde în timpul specificat, aparatul nu mai încearcă să obțină destinații de pe dispozitiv.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Temporizare comunicare>
De la 15 la 30 la 120 sec
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Reglaj Selectare Auto Linie TX Fax> *

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteți seta dacă doriți să selectați automat linia de fax în loc să utilizați linia înregistrată la destinație, când trimiteți un fax către o destinație obținută dintr-o agendă de la distanță.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Reglaj Selectare Auto Linie TX Fax>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A13X-0JW