Ajustarea gradației

Dacă reproducerea gradației de culoare a devenit atât de slabă, încât gradația imaginii imprimate sau copiate diferă semnificativ de datele de imprimare sau de documentul original, ajustarea gradației (calibrare) poate soluționa problema. Există două tipuri de ajustări: Reglare completă și Reglare rapidă.
Efectuarea frecventă a calibrării poate să afecteze durata de viață a cartușului de toner.
Efectuarea calibrării când nivelul de toner este scăzut poate afecta balansul de culori. Dacă apare acest simptom, se recomandă să înlocuiți cartușul cu nivel de toner scăzut.
Verificarea nivelului de toner disponibil
Este posibil ca ajustările să nu fie realizate eficient dacă nu este suficient toner.
Dacă aparatul funcționează fără a fi executat o dată operația <Ajustare completă> sau <Ajustare rapidă>, este posibil să existe un decalaj între cuplarea alimentării electrice și imprimarea primei coli.
Ajustarea gradației (calibrarea) este efectuată automat de aparat, în funcție de modificările mediului și de condițiile în care este utilizat aparatul.

Reglare completă

Corectați cu precizie gradația unei imagini și optimizați capacitatea de reproducere în timpul imprimării. Informațiile optimizate vor fi reținute până la următoarea corecție precisă.
Puteți utiliza următoarele dimensiuni/tipuri de hârtie.
Format: A4, LTR
Tip: Simplă de la 1 la 2, Reciclată de la 1 la 2
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  <Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Ajustare automată gradaţie>.
2
Selectați tipul de reglare și apăsați <Ajustare completă>.
3
Selectați sursa de hârtie și apăsați <OK>.
4
Apăsați <Începe imprimarea>.
Se imprimă o pagină de test.
5
Scanați pagina de test.
1
Plasați pagina de test pe suprafața de scanare.
Așezați pagina de test conform instrucțiunilor de peste ecran.
2
Închideți alimentatorul și apăsați <Înc scanarea>.
Aparatul începe să scaneze pagina de test.
3
Deschideți alimentatorul și scoateți pagina de test.
4
Repetați pașii 4 (Apăsați <Începe imprimarea>) și 5 (Scanați pagina de test) de mai sus, pentru o reglare completă.
Reglarea completă se finalizează după ce ați urmat instrucțiunile de pe ecran pentru a evacua și scana o pagină de test de mai multe ori.

Reglare rapidă

Această ajustare menține starea optimizată obținută prin <Ajustare completă>. Dacă rezultatul ajustării nu este mulțumitor, efectuați <Ajustare completă>.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.
<Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Ajustare automată gradaţie>.
2
Selectați hârtia de ajustat și apăsați <Ajustare rapidă>.
3
Apăsați <Start>.
A13X-0KL