Setarea unui fișier

Un document scanat este trimis/salvat cu numele fișierului alocat automat. Dacă doriți să schimbați numele fișierului documentelor, astfel încât conținutul să poată fi ghicit din nume, specificați următoarele setări înainte de scanare.
1
Așezați documentul original. Așezarea originalelor
2
Apăsați <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificați destinația pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Specificați setările de scanare după caz. Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale
5
Apăsați <Opţiuni>  <Nume fişier>.
6
Apăsați <Nume fişier>, introduceți numele fișierului, apoi apăsați <OK>.
Dacă utilizați caractere ca „\”, „/”, „:”, „*”, „?”, „<”, „>” sau „|” în cadrul numelui documentului, este posibil să nu puteți transmite fișierul către servere de fișiere care execută sisteme de operare ce nu recunosc astfel de caractere.
7
Apăsați <OK>  <Închide>.
8
Apăsați  (Start).
Originalele sunt scanate și începe trimiterea/salvarea.
Când trimiteți un document prin e-mail, acesta este trimis cu numele fișierului alocat în formatul „nume de fișier_numere de pagini introduse (trei cifre). extensie de fișier”, cum ar fi „business log_001.jpg”. Dacă nu introduceți un nume de fișier, formatul va fi „Numere de lucrări (patru cifre) _ numere de pagini (trei cifre). extensie de fișier”.
Când salvați un document într-un server de fișiere, acesta este salvat cu numele fișierului alocat în formatul „numele fișierului introdus_anul, luna, ziua, ora, minutul și secunda fișierul este salvat (14 cifre).extensia fișierului”, cum ar fi „jurnal de afaceri_20151030133541.jpg”. Dacă nu introduceți un nume de fișier, formatul va fi „anul, luna, ziua, ora, minutul și secunda fișierul este salvat (14 cifre).extensia fișierului”.
Apăsând pentru a adăuga un marcaj la <Înlătur. Date/Nr. lucr.de la Num.fiş> se exclud data/ora și numărul de lucrare din numele fișierului.
Dacă salvați un document într-un server de fișiere, selectând <Divizare pe pagini> când specificați un format de fișier, se adaugă un număr de pagină (cinci cifre) la sfârșitul unui nume de fișier.
Extragerea unui bloc de text din document pentru utilizare ca nume de fișier
Dacă setați <OCR (Posib.căutare text)> pentru <PDF>, <XPS> sau <OOXML> în <Format fişier>, apoi apăsați <Auto (OCR)> pentru <Nume fişier>, textul din original este extras și introdus automat în <Nume fişier>. Numărul maxim de caractere de extras poate fi setat în <Max Number of Characters for File Name> pentru <Setări OCR (Posib. căutare text)>.
Nu puteți seta simultan <Criptare> și <Auto (OCR)>.
Dacă introduceți manual numele fișierului și setați <Auto (OCR)>, textul extras este anexat la sfârșitul numelui de fișier. Caracterele peste numărul limită vor fi excluse.
Editarea unui nume de fișier din IU la distanță
Dacă înregistrați un nume de fișier într-o stare în care <Nume fişier> este setat în <Setări Favorite>, puteți edita numele fișierului din IU la distanță.
Porniți IU la distanță  faceți clic pe [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Send] [Setări Favorite]
Numele fișierului generat cu <Auto (OCR)> nu este reflectat în următoarele articole:
Starea lucrării de trimitere (afișarea stării (în partea de jos a afișajului panoului tactil))
Raport TX
<Nume fişier> în jurnalul de lucrări
A13X-08R