Verificarea originalelor scanate înainte de trimitere/salvare (previzualizare)

Puteți să verificați originalele scanate înainte de a le trimite/salva, pe ecranul de previzualizare. De asemenea, puteți să ștergeți, să mutați sau să schimbați paginile pe ecranul de previzualizare.
1
Așezați documentul original. Așezarea originalelor
2
Apăsați <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificați destinația pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Specificați setările de scanare după caz. Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale
5
Apăsați <Opţiuni>  <Previzualiz>  <Închide>.
6
Apăsați  (Start).
Originalele sunt scanate și apare ecranul de previzualizare.
Pentru a anula scanarea, apăsați <Anulare> sau  (Stop)  <Da>.
Când se afișează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
7
Verificați originalele scanate pe ecranul de previzualizare.
Editați originalul scanat pe ecranul de previzualizare în funcție de necesitate.
Pentru a șterge o pagină
Pentru a muta o pagină
Pentru a schimba locurile paginilor
8
Apăsați <Înc. transmit>.
Începe trimiterea/salvarea.
A13X-08E