<Tipărire>

Specificați setările pentru funcția de imprimare.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Memorare forţată>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați setările pentru imprimarea reținută forțată. Configurarea setărilor de imprimare cu reținere forțată
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Memorare forţată>
<Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Validare/Invalidare>, <Înregistrare>, <Detalii/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Perioadă de stocare a lucrării>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați perioada de timp pentru stocarea lucrărilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Perioadă de stocare a lucrării>
10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3, zile
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Ştergere lucrare după imprimare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați dacă doriți să ștergeți lucrări după ce acestea sunt imprimate.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Ştergere lucrare după imprimare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Permite doar lucrări de tipărire criptate>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteți seta ca aparatul să recepționeze doar lucrări de imprimare criptată securizată de la computere.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Permite doar lucrări de tipărire criptate>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Includere Domeniu condiţie a recunoşterii utilizat.>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați dacă doriți să determinați lucrările de imprimare ale unui utilizator de conectare după „nume utilizator + nume domeniu” sau numai prin „nume utilizator”. În funcție de mediul dvs., dacă lucrările de imprimare nu sunt determinate corect ca Lucrările mele, acestea pot fi determinate corect ca lucrări ale utilizatorului de conectare selectând <Oprit> și excluzând „nume de domeniu”.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Includere Domeniu condiţie a recunoşterii utilizat.>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Afişare lucrări alţi Utilizatori>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați dacă doriți să afișați lucrările de la alți utilizatori decât cei autorizați.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Afişare lucrări alţi Utilizatori>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Restricţionare ştergere lucrări alţi utilizatori>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați dacă doriți să permiteți ștergerea lucrărilor altor utilizatori decât utilizatorul autorizat atunci când sunt afișate lucrările altor utilizatori decât utilizatorul autorizat.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Restricţionare ştergere lucrări alţi utilizatori>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potrivire exactă nume utilizator>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați dacă doriți să setați aparatul să distingă caractere majuscule și minuscule pentru numele de utilizator.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Potrivire exactă nume utilizator>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare se aplică tuturor numelor de utilizatori, inclusiv numelor de domenii.
Se recomandă ca aceasta să se seteze împreună cu <Administrare utilizator> din <Gestionare Autentificare> <Potrivire exactă nume utilizator> <Setări administrare>.

<Setări afişare listă lucrări>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați tipurile de lucrări care trebuie incluse în lista de lucrări și tipul de lucrare care trebuie selectat în mod implicit.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări afişare listă lucrări>
<Personal>: <Pornit>, <Oprit>
<Partajat>: <Pornit>, <Oprit>
<Grup>: <Pornit>, <Oprit>
Atunci când două sau mai multe dintre opțiunile personal/partajat/grup sunt setate pe <Pornit>:
<Personal>, <Partajat>, <Grup>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
Nu puteți specifica <Pornit> pentru <Grup> numai în <Setări afişare listă lucrări>. Fie <Personal>, fie <Partajat> trebuie să se seteze de asemenea la <Pornit>.

<Setări avertizare lucrări reţinute>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați metoda de trimitere a alertelor privind menținerea lucrărilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări avertizare lucrări reţinute>
<Afişare avertisment pe Ecran listă lucrări>: <Pornit>, <Oprit>
<Afişare avertisment la începere Imprimare>: <Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Dacă sunt incluse lucrări de imprimare cu numărul de pagini specificat sau mai multe>: Pornit, Oprit (de la 1 la 100 la 9999)
<Dacă sunt incluse lucrări de imprimare 1-Faţă>: Pornit, Oprit
<Dacă sunt incluse lucrări de imprimare Policrom>: Pornit, Oprit
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Setări PIN pt. Lucrări Imprimare securizată>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteți seta dacă trebuie să introduceți un PIN la imprimare și dacă doriți afișarea imaginilor sau ștergerea cu funcția de imprimare securizată.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări PIN pt. Lucrări Imprimare securizată>
<Solicit. PIN pentru Imprimare/Afişare Lucrări utilizatori>: <Pornit>, <Oprit>
<Solicit. PIN pt. ştergere lucrare>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Pentru funcția de imprimare securizată criptată, puteți seta dacă este necesar să se introducă un cod PIN la ștergere. În plus, este necesar să introduceți un PIN pentru a imprima un document/afișa previzualizarea indiferent de valorile specificate în <Solicit. PIN pentru Imprimare/Afişare Lucrări utilizatori>.

<Activare funcţie Auto Imprimare la Autentificare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteți seta dacă permiteți ca lucrările de imprimare reținută forțată să fie imprimate automat când fiecare utilizator se conectează.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Activare funcţie Auto Imprimare la Autentificare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare este dezactivată dacă este specificată oricare dintre setările următoare.
<Fol. Autentificare utilizator> este <Oprit>
<Permite fol. setărilor personale> este <Oprit>
<Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> este <Pornit>
<Permite doar lucrări de tipărire criptate> este <Pornit>
<Personal> pentru <Setări afişare listă lucrări> este <Oprit>
<Afişare avertisment la începere Imprimare> pentru <Setări avertizare lucrări reţinute> este <Pornit>
Modificarea acestei setări de la <Oprit> la <Pornit> setează automat <Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare> la <Pornit> pentru toți utilizatorii. Aceasta înseamnă că lucrările proprii ale utilizatorilor vor fi imprimate automat la conectare, fără a fi necesară modificarea setărilor.

<Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteți seta dacă doriți să imprimați automat lucrările de imprimare de reținere forțată după conectare. Imprimarea automată la conectare a documentelor memorate
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
Nu
-
Această setare este dezactivată dacă este specificată oricare dintre setările următoare.
<Fol. Autentificare utilizator> este <Oprit>
<Activare funcţie Auto Imprimare la Autentificare> este <Oprit>
<Permite fol. setărilor personale> este <Oprit>
<Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> este <Pornit>
<Permite doar lucrări de tipărire criptate> este <Pornit>
<Personal> pentru <Setări afişare listă lucrări> este <Oprit>
<Afişare avertisment la începere Imprimare> pentru <Setări avertizare lucrări reţinute> este <Pornit>
Când modificați <Activare funcţie Auto Imprimare la Autentificare> de la <Oprit> la <Pornit>, această setare este setată automat la <Pornit>.
A13X-0JS