<Licenţă/Altele>

Specificați setările pentru înregistrarea licențelor și pentru software-ul care poate fi utilizat la aparat.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Înregistrare licenţă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Introduceți cheia de licență pentru o opțiune de sistem care poate fi utilizată pe aparat. Instalarea opțiunilor de sistem
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare licenţă>
24 caractere maximum
Nu
Nu
Nu
Nu
-

<Setări AddOn>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Specificați setările pentru AddOn.

<Setări UI la distanţă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectați dacă doriți să utilizați IU la distanță pentru operarea aparatului și modificarea setărilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări UI la distanţă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Foloseşte TLS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Şterge conţinutul avizierului>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectați pentru a șterge mesajele de la administrator care sunt afișate pe panoul de control.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Şterge conţinutul avizierului>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
Când <OK> se afișează pe un panou de mesaje, apăsați <OK> pentru a opera aparatul. Pentru a șterge un panou de mesaje fără <OK> afișat, trebuie să utilizați IU la distanță.

<Visual Message Settings>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Specificați setările de mesaj vizual. Configurarea funcției Mesaj vizual
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Temporizarea afișajului: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Cuprins: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Când este selectată opțiunea <SMB>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Când este selectată opțiunea <HTTP/WebDAV>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Pornit, Oprit
<Add CN to Verification Items>: Pornit, Oprit
Nu
Nu
Da
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Nu
Nu
Da
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy:>: (255 caractere maximum)
Nu
Nu
Da
C
Visual Message Settings
<Security Settings>
<Notify Server of Login Information When Content Is Displayed>: Pornit, Oprit
Când este selectată opțiunea „Pornit”:
<Address of Server Allowed to Receive Login Information:>: (255 caractere maximum)
Nu
Nu
Da
C
Visual Message Settings
<Allow Printing from Content>: Pornit, Oprit
Nu
Nu
Da
C
Visual Message Settings
Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanță.

<Setări operare la distanţă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectați dacă doriți să activați funcția de operare la distanță. Această funcție vă permite să specificați setările și procesarea lucrărilor de pe un computer prin afișarea ecranului afișajului panoului tactil pe ecranul computerului.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări operare la distanţă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Parola>: Maxim 8 caractere (numai caractere alfanumerice)
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când se efectuează operația de la distanță, următoarele setări nu pot fi modificate sau executate.

<Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectați dacă să utilizați sau nu SISTEMUL DE GESTIONARE A ACCESULUI. Utilizarea SISTEMULUI DE GESTIONARE A ACCESULUI
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Înregistrare/Actualizare Software>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteți instala în aparat opțiuni de sistem/aplicații AddOn. Instalarea opțiunilor de sistem
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare/Actualizare Software>
<Instalare aplicaţii/opţiuni>, <Update Firmware>, <Setări gestionare software>, <Actualizare programată>
Nu
Nu
Da
Nu
-

<Începe Ghid de configurare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteți urma instrucțiunile expertului pentru a configura setările inițiale ale aparatului. Configurarea folosind Ghidul de instalare
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Începe Ghid de configurare>
<Start>
Nu
Nu
Nu
Nu
-

<Permite folosirea funcţiei de imprimare mobilă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteți efectua operații de pe un dispozitiv mobil pentru documentele stocate în <Tipărire>.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Permite folosirea funcţiei de imprimare mobilă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Numai pentru aparate care acceptă funcția Memorare forțată.

<Permite efectuare lucrări de pe dispozitivul mobil>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Dacă setați această opțiune la <Pornit>, puteți scana documente de la un dispozitiv mobil și puteți trimite datele scanate prin e-mail, copiere sau fax.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Permite efectuare lucrări de pe dispozitivul mobil>
<Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Autentificare cu Cod PIN pentru lucrări scanare>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
A13X-0K6