Dacă aparatul nu funcționează

Dacă survine o problemă când utilizați aparatul, consultați cele ce urmează înainte de a contacta dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

Verificați în primul rând

Este afișat un mesaj pe afișajul panoului tactil?

Pe afișajul panoului tactil se afișează un mesaj când survine o eroare sau o problemă în timpul funcționării aparatului.
Se afișează un mesaj sau un număr care începe cu „#” (un cod de eroare)

Este indicatorul  (Economisire energie) aprins?

Dacă este aprins, apăsați  (Economisire energie) pentru a anula modul Hibernare.

Aparatul este conectat corect la un computer?

Verificați conexiunea de rețea dintre aparat și computer.
Configurarea mediului de rețea

Dacă aparatul nu răspunde la operațiile computerului

Reporniți aparatul.

Dacă aparatul nu răspunde chiar dacă alimentarea este pornită, opriți alimentarea (Oprirea aparatului). Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare, așteptați cel puțin 10 secunde după oprirea alimentării generale, apoi reporniți alimentarea (Pornirea aparatului).

Verificați dacă driverul este instalat corect.

Pentru informații despre instalarea driverului, consultați Instalarea driverelor.

Verificați dacă adresa IP a aparatului este corectă.

Verificați setările adresei IP, și schimbați-le dacă nu sunt corecte. Pentru informații despre setări, consultați Configurarea folosind Ghidul de instalare.

Când este afișat ecranul de autentificare (ecranul de conectare)

Conectați-vă ca utilizator înregistrat.

Când este afișat ecranul de autentificare (ecranul de conectare), trebuie să vă autentificați ca utilizator înregistrat pentru a continua să operați aparatul.
Conectarea la aparat
A13X-0L1