<Hálózat>

Ez a szakasz a hálózati beállításokat mutatja be.
<Nyugta nyomtatás>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>
A <Hálózat> részben található beállításokat nyomtathatja ki. <Nyugta nyomtatás>
<Hálózati kapcsolat megerősítése>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, akkor megváltoztathatja a hálózati beállításokat. Hálózati csatlakozással kapcsolatos hibák esetén a készülék kezelőpanelén hibaüzenet jelenik meg.
<IPv4 használata>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <IPv4 beállítások>
Az IPv4 használatát állíthatja be. IPv4-cím beállítása
<IP cím beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <IPv4 beállítások>
Az IPv4-címet adhatja meg. IPv4-cím beállítása
<DHCP kiegészítő beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <IPv4 beállítások>
A DHCP opcionális beállításait adhatja meg. DNS beállítások elvégzése
<DNS dinamikus frissítés végrehajtása>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>  <IPv4 beállítások> / <IPv6 beállítások>
Azt adhatja meg, hogy végezzen-e a készülék automatikus frissítést, amikor DHCP- vagy hasonló környezetben változik az állomásnév és az IP-cím közti megfeleltetés. DNS beállítások elvégzése
<PING parancs>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <IPv4 beállítások>
Az IPv4-cím helyes beállítását ellenőrzi. A kapcsolat tesztelése az IPv4-címhez
<IPv6 használata>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <IPv6 beállítások>
Az IPv6 használatát adhatja meg. IPv6-cím beállítása
<Állapot nélküli cím használata>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>  <IPv6 beállítások>
Beállíthatja, hogy használni kívánja-e az IPv6 állapot nélküli címet. IPv6-cím beállítása
<Kézi cím használata>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>  <IPv6 beállítások>
Kézzel adhatja meg az IPv6-címet. IPv6-cím beállítása
<DHCPv6 használata>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>  <IPv6 beállítások>
Azt adhatja meg, hogy az IPv6-címet a DHCP-szerverről szerezze-e be a készülék. IPv6-cím beállítása
<Csak állapot-nyilvántartó előtag lekér.>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <IPv6 beállítások>
Azt adhatja meg, hogy a készülék csak az állapottartó cím korábbi felét szerezze-e be a DHCP-szerverről DHCPv6 használatával.
<DHCP kiegészítő beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <IPv6 beállítások>
A DHCP opcionális beállításait adhatja meg. DNS beállítások elvégzése
<DNS szerver cím beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>  <DNS beállítás>
A DNS-szerver címbeállításait adhatja meg. DNS beállítások elvégzése
<mDNS beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>  <DNS beállítás>
Azokat a beállításokat adhatja meg, amelyek akkor szükségesek, ha DNS-szerverrel nem rendelkező rendszeren kíván DNS-funkciót használni. DNS beállítások elvégzése
<LPD nyomtatás beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az LPD-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. LPD-nyomtatás használatához válassza a <Be> lehetőséget, és adja meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a rendszer a automatikusan megszakítja a nyomtatási feladatot, ha kommunikációs vagy egyéb hiba miatt a készülék nem képes fogadni a nyomtatási adatokat.
<RAW nyomtatási beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az RAW-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. RAW-nyomtatás használatához válassza a <Be> lehetőséget, állítsa be, hogy kétirányú kommunikációt szeretne-e használni, és adja meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a rendszer a automatikusan megszakítja a nyomtatási feladatot, ha kommunikációs vagy egyéb hiba miatt a készülék nem képes fogadni a nyomtatási adatokat.
<SNTP beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az egyszerű hálózatiidő-protokollhoz (Simple Network Time Protocol, SNTP) tartozó beállításokat adhatja meg. SNTP-beállítások elvégzése
<FTP nyomtatás beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az FTP-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. FTP-nyomtatás használatához válassza a <Be> lehetőséget, és szükség szerint állítsa be a <Felhasználónév> és a <Jelszó> értékét.
<UTF-8 haszn. FTP-nyomt. fel. nev. megjel>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Azt adhatja meg, hogy FTP-nyomtatás végrehajtásakor a rendszer UTF-8 kódolást használjon-e a fájlnevek megjelenítéséhez.
<WSD beállítások>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A WSD-beállításokat adhatja meg. Ha a nyomtatási alkalmazáshoz kíván WSD (Web Service on Devices, webszolgáltatások eszközökön) rendszert használni, állítsa a <WDS nyomtatás használata> lehetőséget <Be> értékűre. Ha arra kíván WSD rendszert használni, hogy adatokat kérjen le a készülékről, állítsa a <WSD tallózás használata> lehetőséget <Be> értékűre.
<IPP nyomtatási beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az IPP-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. IPP-nyomtatás használatához válassza a <Be> lehetőséget, és állítsa be, hogy csak TLS protokollal titkosított kommunikációs adatokat engedélyez-e (IPP-nyomtatás), illetve hogy használni kíván-e IPP-hitelesítést.
<Multicast Discovery beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A Multicast Discovery (Csoportos felderítés) beállításait adhatja meg. A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről
<Nyugalmi állapot mód értesítések beállításai>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások> <TCP/IP beállítás>
A Nyugalmi állapotra vonatkozó értesítések hálózaton való csoportos küldéséhez tartozó beállításokat adhatja meg.
<HTTP használata>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A HTTP-beállítást tilthatja le vagy engedélyezheti.
<TLS beállítás>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások> <TCP/IP beállítás>
Annak megerősítése után, hogy egy készülék TLS-protokollal titkosított kommunikációt használ, beállíthat egy kulcspárt, a TLS-verziót és a használandó titkosítási algoritmust. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
<Proxy beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A proxy beállításait adhatja meg. Proxy beállítása
<Hitel. info. ell. hitel.-kezelő módban>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Azt adhatja meg, hogy a készülék ellenőrizze-e a hitelesítési információkat, amikor V4 nyomtató-illesztőprogrammal végez nyomtatást.
<IPSec beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az IPSec-beállításokat adhatja meg. IPSec-beállítások megadása
<IPSec házirend lista>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>
Itt jegyezhet be IPSec-házirendeket, illetve itt állíthatja be az elsőbbségi sorrendeket.
<TCP/IP opció beállításai>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások> <TCP/IP beállítás>
A TCP lehetőség skálatényezőjét és MTU-méretét adhatja meg.
<SNMP beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Az SNMP-beállításokat adhatja meg. A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
<Hoszt erőforr. MIB formátuma RFC2790-re>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Azt adhatja meg, hogy a gazdaerőforrások MIB-formátuma megfelel-e az RFC2790 előírásainak.
<Hozzárendelt port beállítás>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>
Azt adhatja meg, hogy lehessen-e konfigurálni/hivatkozni a készülék részletes adatait a Canon illesztőprogramokból vagy segédprogramokból.
<Hozzárendelt port hitelesítési mód>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>
A dedikált port hitelesítési módját adhatja meg.
<Sorvezérlés használata>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Azt adhatja meg, hogy a készülékre küldött nyomtatási munkák sorvezérlését lehessen-e a készülék tárolóeszközén végezni.
<Párhuzamos fogadás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Beállíthatja, hogy több nyomtatási feladat küldése esetén a készülék hatékonyan dolgozza-e fel az adatokat. Ha ez a beállítás <Ki> értékre van állítva, a készülék a fogadás sorrendjében nyomtatja ki a feladatokat, azonban a nyomtatási sebesség lelassulhat.
<Csatlakozás várakozási ideje indításkor>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Azt a várakozási időt adhatja meg a készülék elindulásától számítva, ameddig a készülék megpróbál hálózathoz csatlakozni. Várakozási idő beállítása a hálózathoz történő csatlakoztatás esetén
<Ethernet meghajtó beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Az Ethernet-illesztőprogram beállításait adhatja meg. Ethernet-beállítások elvégzése
<IEEE 802.1X beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Az IEEE 802.1X szabványhoz tartozó beállításokat adhatja meg. Az IEEE 802.1X szerinti hitelesítés beállításainak megadása
<Kimenő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállítás> <IPv4 címszűrő>
A kimenő szűrőt adhatja meg. IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban
<Bejövő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállítás> <IPv4 címszűrő>
A bejövő szűrőt adhatja meg. IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban
<ICMP Adás/Vételhez mindig engedélyezve>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások> <Tűzfal beállítás> <IPv4 címszűrő>  <IPv4 cím ICMP beállítások>
Azt adhatja meg, hogy mindig engedélyezve legyen-e az ICMP-kommunikáció.
<Kimenő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállítás> <IPv6 címszűrő>
A kimenő szűrőt adhatja meg. IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban
<Bejövő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállítás> <IPv6 címszűrő>
A bejövő szűrőt adhatja meg. IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban
<ICMP Adás/Vételhez mindig engedélyezve>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások> <Tűzfal beállítás> <IPv6 címszűrő>  <IPv6 cím ICMP beállítások>
Azt adhatja meg, hogy mindig engedélyezve legyen-e az ICMPv6-kommunikáció.
<Kimenő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Tűzfal beállítás>  <MAC cím szűrő>
A kimenő szűrőt adhatja meg. MAC-címek megadása a tűzfalbeállításokban
<Bejövő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Tűzfal beállítás>  <MAC cím szűrő>
A bejövő szűrőt adhatja meg. MAC-címek megadása a tűzfalbeállításokban
<IP cím gátlás napló>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások>  <Hálózati beállítások>  <Tűzfal beállítás>
Az IP-címszűrővel végzett letiltás naplóját jeleníti meg. IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban
<Mopria használata>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Azt adhatja meg, hogy a Mopria® szolgáltatást támogató mobileszközökről, például okostelefonokról és táblagépekről közvetlenül történjen-e az adatok nyomtatása. A készülék használata alkalmazásokon keresztül
<AirPrint használata>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Azt adhatja meg, hogy az AirPrint szolgáltatást támogató iPhone, iPad, iPod Touch vagy Mac eszközökről közvetlenül történjen-e az adatok nyomtatása. Az AirPrint használata
<AirPrint hibák megjelenítése>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Adja meg, hogy szeretne-e hibaképernyőt látni a vezérlőpanelen, ha az AirPrint használatával történő nyomtatás nem végezhető el a várt módon a nyomtatási adatok problémája miatt.
Ha ennek a beállításnak <Be> az értéke, akkor hibaképernyő jelenik meg a vezérlőpanelen. Szakítsa meg a feladatot a hibaképernyő megtekintése után. Ha ennek a beállításnak <Ki> az értéke, akkor nem jelenik meg hibaképernyő a vezérlőpanelen, a feladat pedig <Hiba> jelöléssel megmarad a feladatelőzmények között.
<Pozícióra vonatkozó adatok>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>
Az eszköz helyzetinformációinak beállítását adhatja meg. Az AirPrint használata
<IPP használata mindenhol>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Adja meg, hogy engedélyezi-e az IPP Everywhere szolgáltatást támogató Chromebook-eszközökről való közvetlen nyomtatást. A készülék használata alkalmazásokon keresztül
<Beállítások a Universal Printhez>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>
Adja meg az Univerzális nyomtatás beállításait. Nyomtatás a Microsoft felhőalapú szolgáltatás (Univerzális nyomtatás) használatával
<Interfész választása>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Válassza ki, hogy csak vezetékes vagy vezeték nélküli LAN, vezetékes és vezeték nélküli LAN-t egyszerre vagy két vezetékes LAN-t egyszerre szeretne használni. Hálózati kapcsolódási mód kiválasztása
<Vezeték nélküli LAN beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>
A vezeték nélküli LAN beállításai. Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hálózathoz
<Energiatakarékos mód>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Vezeték nélküli LAN beállítás>
Azt adhatja meg, hogy a készülék rendszeres időközönként, egy vezeték nélküli LAN-útválasztó által küldött jeleknek megfelelően energiatakarékos módra állítódjon-e. Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hálózathoz
<Csatlakozás adatai>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Vezeték nélküli LAN beállítás>
A vezeték nélküli LAN beállítási információit jeleníti meg. Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN beállításait és információit
<Közvetlen csatlakozás használata>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Közvetlen csatlakozás használatát adhatja meg. Közvetlen kapcsolódás
<Közvetlen csatlakozás típusa>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A közvetlen csatlakozás típusát választhatja ki. Közvetlen kapcsolódás
<Eszköznév a Wi-Fi Directhez>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A közvetlen csatlakozásokhoz (Wi-Fi Direct) használandó eszköznevet adhatja meg.
<Idő a közvetlen csatlakozás befejezéséig>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Azt az időtartamot adhatja meg, amelynek elteltével a kommunikáció közvetlen csatlakozáson keresztüli kommunikációnál automatikusan megszakad olyan hosszabb időszakok esetén, amikor nincs adatátvitel/-fogadás.
<Hozzáférési pont mód beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A hozzáférési pont mód beállításait adhatja meg.
<Hagyja enged. SSID/hál.-i kulcs megad.>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Ha a <Egyedi SSID használata> és <Egyedi hálózati kulcs használata> lehetőségek engedélyezve vannak a <Hozzáférési pont mód beállítás> részben, akkor az <Enged> gomb (a <Közvetlen csatlakozás> részben a <Mobil portál> részen belül) megnyomása nélkül is lehet közvetlen csatlakozást létrehozni.
<Közvetlen kapcsolat IP-cím-beállításai>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A közvetlen csatlakozással kapcsolódó mobileszközöknek kiosztandó IP-címet adhatja meg.
<Munkamenet beállításai>
<Beállítás/Bejegyzés>  <Személyes beállítások> <Hálózati beállítások>
Itt állíthatja be a távoli felhasználói felületre való bejelentkezés utáni időtúllépési intervallumot.
<IP cím beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai>
Itt állíthatja be a vezeték nélküli helyi hálózathoz (alvonal) használandó IPv4-címet, ha egyidejűleg vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózatot is használ.
<Elsőbbségi vonal mobileszközös komm.-hoz>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai>
Azt a vonalat választhatja ki, amelyhez a mobileszközöket kívánja csatlakoztatni, amikor egyszerre használ vezetékes LAN-t (fővonalat) és vezeték nélküli LAN-t (alvonalat).
<Ethernet meghajtó beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai>
Adja meg az alvonal Ethernet-illesztőprogramjának beállításait. Ethernet-beállítások elvégzése
<Kimenő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai> <Tűzfal beállítás> <IPv4 címszűrő>
Adja meg az átviteli szűrő beállításait az alvonal beállításaiban. Az alvonal tűzfalának beállítása
<Bejövő szűrő>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai>  <Tűzfal beállítás> <IPv4 címszűrő>
Adja meg a bejövő szűrő beállításait az alvonal beállításaiban. Az alvonal tűzfalának beállítása
<DNS szerver cím beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai> <Rendszer adatkapcsolati beállítások>
Adja meg az alvonal DNS-kiszolgálócím beállításait. DNS beállítások elvégzése
<Proxy beállítás>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai> <Rendszer adatkapcsolati beállítások>
Adja meg az alvonal proxybeállításait. Proxy beállítása
<Használandó vonal kiválasztása>
<Beállítás>  <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai> <Rendszer adatkapcsolati beállítások>
Válassza ki a rendszer adatkommunikációjához használni kívánt vonalat. Rendszeradat-kommunikáció konfigurálása
<Statikus útválasztás beállításai>
<Beállítás>  <Beállítások> <Hálózat>
Adja meg az IPv4-címek statikus útválasztási beállításait. Statikus útválasztás beállítása
A154-08J