IPv6-cím beállítása

Az IPv6-címek típusai a következők. Szükség esetén jegyezze be. Négy állapot nélküli címet jegyezhet be. Szükség szerint tesztelje a kapcsolatot.
Típus
Magyarázat
Kapcsolatszintű cím
Olyan címek, amelyek kizárólag ugyanazon a hivatkozáson használhatók, és beállítás nélkül automatikusan létrejönnek. Az útválasztó tartományán kívül nem használhatók.
Állapot nélküli cím
Az útválasztó és a készülék MAC-címe által észlelt előtag alapján automatikusan létrehozott címek akár DHCP-szerver nélküli környezetben is.
Kézi cím
Kézzel megadott címek. Az előtag hossza és az alapértelmezés szerinti útválasztó címe meghatározott.
Állapottartó cím
A DHCP-szerverről lekért címek.

IPv6-cím beállítása

1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A Távoli felhasználói felület elindítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távoli felhasználói felület képernyője
3
Kattintson a [Hálózati beállítások]   [IPv6 beállítások] elemre.
4
Válassza az [IPv6 használata] lehetőséget, és konfigurálja a szükséges beállításokat.
[IPv6 használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az IPv6-címek használatát a készüléken. Ha nem használ IPv6-címeket, akkor szüntesse meg a jelölőnégyzet kijelölését.
[Állapot nélküli cím használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapot nélküli címet használ. Ha nem használ állapot nélküli címet, akkor szüntesse meg a jelölőnégyzet kijelölését.
[Kézi cím használata]
Az IPv6-cím manuális megadásához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be az IP-címet, az előtag hosszát és az alapértelmezett útválasztó címét a megfelelő szövegmezőkbe.
A következő címek nem használhatók.
IPv4-kompatibilis címek (IPv6-címek, amelyekben a felső 96 bit értéke „0” és az alsó 32 bitben IPv4-címet tartalmaz)
Átfordított IPv4-címek (IPv6-címek, amelyekben a felső 96 bit értéke „0:0:0:0:ffff:” és az alsó 32 bitben IPv4-címet tartalmaz)
[IP cím]
Adjon meg egy IPv6-címet. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis csoportos felderítési) címek.
[Előtag hossz]
Az itt megadott szám azt jelzi, hogy hány bit áll rendelkezésre a hálózati címhez.
[Alap útválasztó cím]
Szükség esetén itt adhatja meg az alapértelmezett útválasztó IPv6-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis csoportos felderítési) címek.
[DHCPv6 használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapot-nyilvántartó címet használ. Ha nem használ DHCPv6-címeket, akkor szüntesse meg a jelölőnégyzet kijelölését.
[Csak állapottartó cím előtag beszerzése]
Jelölje be azt a jelölőnégyzetet, ha a DHCPv6 használatával a DHCP-szerverről csal az állapot-nyilvántartó címek első felét kívánja lekérni.
5
Kattintson a [OK] lehetőségre.

A kapcsolat tesztelése az IPv6-címhez

Megfelelően csatlakoztatott készüléknél számítógépről megjelenítheti a Távoli felhasználói felület bejelentkezési képernyőjét (A Távoli felhasználói felület elindítása).
Megfelelően beállított IP-címek mellett is előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz, ha kapcsoló hubhoz van csatlakoztatva. Ebben az esetben késleltesse a készülék kommunikációindításának időzítését, és próbálja meg ismét létrehozni a kapcsolatot. Várakozási idő beállítása a hálózathoz történő csatlakoztatás esetén
A154-02K