IPv4-cím beállítása

IPv4-címet kétféle módon állíthat be: a DHCP használatával automatikus kiosztással vagy kézi megadással. Válassza ki az egyiket a környezetnek megfelelően. Szükség szerint tesztelje a kapcsolatot.

IPv4-cím beállítása

1
Válassza ki a <Beállítás> elemet a <Főmenü> képernyőn. <Főmenü> képernyő
2
Válassza a <Beállítások>  <Hálózat>  <TCP/IP beállítás>  <IPv4 beállítások> lehetőséget.
Ha megjelenik a rendszergazdai PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes rendszergazdai PIN-kódot. <Rendszergazdai PIN-kód beállítása>
3
Az IPv4-beállítások engedélyezéséhez válassza ki a <IPv4 használata> <Be> lehetőséget.
4
Válassza ki a <IP cím beállítás> lehetőséget, és állítsa be az IP-címet.
Beállíthatja az automatikus lekérést és a kézi lekérést is. Ha mindkettőt beállítja, és törli a [A DHCP szervertől szerzett utolsó cím elengedése, amikor nem lehet címet beszerezni.] kiválasztását a Távoli felhasználói felületben, az automatikus IP-cím visszakeresésének sikertelensége esetén a kézzel beírt IP-címet használja.
IP-cím automatikus hozzárendelése
1
Válassza az <IP cím beállítás>  <Automatikus megszerzés> lehetőséget.
2
Válassza az <Protokoll kiválasztása> <DHCP> lehetőséget.
3
Ellenőrizze, hogy az <Auto IP> beállítás <Be> értékre van állítva.
Ha a <Ki> érték van kiválasztva, akkor állítsa <Be> értékre.
4
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
Ha megnyomja az <Auto IP> lehetőséget, automatikusan elindul a hálózatban (LAN) az elérhető IP-cím keresése, és megtörténik minden elem értékének kiosztása. Ez a funkció a DHCP-szerver használata nélkül osztja ki az IP-címet. Azonban az útválasztó tartományán kívüli kommunikáció nem érhető el.
Olyan környezetben, ahol sem a <DHCP>, sem az <Auto IP> nem használható, bármelyikük kiválasztásakor használhatatlan lesz a kommunikáció, mert a készülék azt próbálja ellenőrizni, hogy a hálózaton van-e szolgáltatás.
A DHCP protokollal kiosztott IP-címek felülírják az Auto IP funkcióval kapott címet.
Beállítás kézi bevitellel
1
Konfiguráljon egy beállítást az automatikus beolvasás letiltásához.
Válassza ki a <Automatikus megszerzés> lehetőséget, majd állítsa a <Protokoll kiválasztása> és az <Auto IP> beállítást <Ki> értékre.
2
Válassza ki a <Kézi megszerzés> elemet.
3
Írja be az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjáró címét.
Írja be ezeket az értékeket a számbillentyűkkel, majd nyomja meg az gombot.

A kapcsolat tesztelése az IPv4-címhez

Megfelelően csatlakoztatott készüléknél a Távoli felhasználói felület bejelentkezési képernyőjét megjelenítheti a számítógépről (A Távoli felhasználói felület elindítása). A kapcsolatot a készülék kezelőpultján is tesztelheti.
<Beállítás> <Beállítások>  <Hálózat>  <TCP/IP beállítás>  <IPv4 beállítások>  <PING parancs>  Adja meg bármely egyéb használatban lévő készülék címét 
Megfelelően csatlakoztatott készüléknél megjelenik a <Válasz érkezett a gazdagéptől.> üzenet.
Megfelelően beállított IP-címek mellett is előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz, ha kapcsoló hubhoz van csatlakoztatva. Ebben az esetben késleltesse a készülék kommunikációindításának időzítését, és próbálja meg ismét csatlakoztatni. Várakozási idő beállítása a hálózathoz történő csatlakoztatás esetén
A154-02J