Konfiguracja serwera proxy

Proxy (inaczej serwer proxy z protokołem HTTP) odnosi się do komputera lub oprogramowania przeprowadzającego komunikację z użyciem protokołu HTTP dla innych urządzeń, zwłaszcza w przypadku komunikacji z zasobami spoza sieci np. podczas przeglądania stron internetowych. Urządzenia klienckie łączą się z siecią zewnętrzną za pośrednictwem serwera proxy, a nie komunikują się bezpośrednio z zewnętrznymi zasobami. Ustawienie proxy nie tylko ułatwia zarządzanie ruchem między siecią lokalną i zewnętrzną, ale również blokuje nieupoważniony dostęp i wzmacnia ochronę antywirusową, zwiększając poziom zabezpieczeń. Aby skonfigurować te ustawienia, wymagane są uprawnienia administratora.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia Proxy].
4
Zaznacz pole wyboru [Użyj Proxy] i podaj wymagane ustawienia.
[ Adres serwera proxy HTTP]
Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska.
[Numer portu serwera proxy HTTP]
Zmień numer portu urządzenia odpowiednio do potrzeb.
[Użyj Proxy wewnątrz tej samej domeny]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć określonego serwera proxy również podczas komunikacji z urządzeniami w tej samej domenie.
To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie na ekranie ustawień serwera proxy linii głównej.
[Użyj uwierzytelniania proxy]
Aby użyć funkcji uwierzytelniania serwera proxy, zaznacz to pole wyboru i wprowadź nazwę użytkownika do uwierzytelniania w polu [Nazwa Użytkownika] i nowe hasło do ustawienia w polu [Hasło], używając znaków alfanumerycznych.
5
Kliknij [OK].
Importowanie wsadowe/eksportowanie wsadowe
To ustawienie można zaimportować/wyeksportować w przypadku tych modeli, które obsługują funkcję grupowego importowania tego ustawienia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
To ustawienie jest dostępne w pozycji [Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji] podczas eksportu wsadowego. Import/eksport wszystkich ustawień

A159-05S