Nesankcionētas piekļuves novēršana

Šajā sadaļā aprakstīti drošības pasākumi, kas jāveic, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi no ārējā tīkla. Šī informācija obligāti jāizlasa visiem lietotājiem un administratoriem pirms šīs ierīces, citu tīklam pievienotu printeru un vairākfunkciju iekārtu lietošanas. Pēdējo gadu laikā tīklam pievienoti printeri/vairākfunkciju iekārtas papildinātas ar dažādām noderīgām funkcijām, piemēram, drukāšanu, izmantojot datoru, darbību veikšanu datorā, izmantojot attālās lietošanas funkciju, un skenētu dokumentu sūtīšanu internetā. Tomēr ir būtiski ievērot drošības pasākumus, lai mazinātu informācijas noplūdes risku, jo printeri/vairākfunkciju iekārtas, kas pievienotas tīklam, ir pakļautas apdraudējumu, piemēram, nesankcionētas piekļuves un zādzību riskam. Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi, kas jānorāda pirms tīklam pievienota printera/daudzfunkciju iekārtas lietošanas, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi.

Privātas IP adreses piešķiršana

IP adrese ir skaitļu virkne, kas piešķirta visām datortīklā saistītajām ierīcēm. “Globālu IP adresi” izmanto sakariem internetā, savukārt “privātu IP adresi” izmanto sakariem lokālā tīklā, piemēram, uzņēmuma LAN. Pēc globālās IP adreses piešķiršanas jūsu printeris/vairākfunkciju iekārta kļūst publiski pieejama internetā. Tādējādi palielinās informācijas noplūdes risks, kas var rasties dēļ nesankcionētas piekļuves no ārējā tīkla. Savukārt pēc privātas IP adreses piešķiršanas jūsu printeris/vairākfunkciju iekārta tiek pievienota lokālam tīklam, un tai var piekļūt tikai lokālā tīkla, piemēram, uzņēmuma LAN lietotāji.
Globālā IP adrese
Pieejama ārpus jūsu tīkla
Privātā IP adrese
Pieejama tikai no lokālā tīkla
Ieteicams piešķirt savam printerim/vairākfunkciju iekārtai privātu IP adresi. Pārliecinieties, vai jūsu lietotajam printerim/vairākfunkciju iekārtai piešķirtā IP adrese ir privāta. Privāta IP adrese ietilpst kādā no tālāk norādītajiem skaitļu diapazoniem.

Privāto IP adrešu diapazoni

no 10.0.0.0 līdz 10.255.255.255;
no 172.16.0.0 līdz 172.31.255.255;
192.168.0.0–192.168.255.255
Informāciju par IP adrešu apstiprināšanu skatiet sadaļā IPv4 adreses iestatīšana.
Ja printerim/vairākfunkciju iekārtai piešķirta globāla IP adrese, varat izveidot tīkla vidi, lai mazinātu nesankcionētas piekļuves risku. Lai to paveiktu, jāinstalē drošības programmatūra, piemēram, ugunsmūris, kas liedz piekļuvi no ārējiem tīkliem. Ja vēlaties lietot printeri/vairākfunkciju iekārtu un piešķirt tai globālu IP adresi, sazinieties ar savu tīkla administratoru.

Ugunsmūra izmantošana, lai ierobežotu pārraidi

Ugunsmūris ir sistēma, kas novērš nesankcionētu piekļuvi no ārējiem tīkliem un aizsargā lokālu tīklu no uzbrukumiem un nevēlamas piekļuves. Varat izmantot ugunsmūri tīkla vidē, lai bloķētu piekļuvi no šķietami bīstama ārēja tīkla, ierobežojot saziņu no noteiktas IP adreses ārējā tīklā. Canon printerī/vairākfunkciju iekārtā instalēta funkcija ļauj iestatīt IP adrešu filtru. Informāciju par IP adrešu filtra iestatīšanu skatiet sadaļā IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos.

TLS šifrētas saziņas norādīšana

Informāciju par TLS šifrētu saziņu skatiet sadaļā Tīkla drošības iestatījumu konfigurēšana, un informāciju par norādāmajām darbībām skatiet sadaļā TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana.

PIN iestatīšana daudzfunkciju iekārtā glabātas informācijas pārvaldībai

Ja ļaunprātīga trešā persona mēģina iegūt nesankcionētu piekļuvi printerim/vairākfunkciju iekārtai, iekārtā glabātajai informācijai piešķirts PIN mazinās informācijas noplūdes risku. Canon printeri/vairākfunkciju iekārtas ļauj aizsargāt dažāda veida informāciju, iestatot PIN.
Parole katrai funkcijai/PIN koda iestatījums
Personu autentifikācijas pārvaldība, izmantojot lietotāja autentifikāciju Personiskās autentifikācijas pārvaldības iestatījumu konfigurēšana
PIN koda iestatījums sistēmas pārvaldības saturam Sistēmas pārvaldnieka ID un PIN maiņa
Šie ir nesankcionētas piekļuves novēršanas piemēri. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Iekārtas pārvaldība un veiciet nepieciešamos iestatījumus atbilstoši savai videi.
A157-022