MAC adresų nustatymas užkardos parametruose

Galite apriboti ryšius ir leisti komunikuoti tik su nurodytų MAC adresų įrenginiais arba blokuoti nurodytų MAC adresų įrenginius, bet leisti kitus ryšius.
Ši funkcija negalima, kai aparatas prijungtas prie belaidžio LAN arba antrinės linijos.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Network Settings]  [Outbound Filter] arba [Inbound Filter], norėdami nustatyti [MAC Address Filter].
Norėdami apriboti duomenų siuntimą iš aparato į kompiuterį, pasirinkite [Outbound Filter]. Norėdami apriboti iš kompiuterio gaunamus duomenis, pasirinkite [Inbound Filter].
4
Nurodykite paketų filtravimo parametrus.
Pasirinkite išankstinę sąlygą (numatytąją politiką), pagal kurią leidžiamas arba atmetamas kitų įrenginių ryšys su aparatu, tada nurodykite išimčių MAC adresus.
[Use Filter]
Pasirinkite šį žymės langelį, kad apribotumėte ryšį. Išvalykite jį, kad išjungtumėte apribojimą.
[Default Policy]
Pasirinkite išankstinę sąlygą, pagal kurią leidžiamas arba atmetamas kitų įrenginių ryšys su aparatu.
[Reject]
Pasirinkite leisti ryšių paketus tik, kai jie siunčiami ar gaunami iš įrenginių, kurių MAC adresai įvesti dalyje [Exception Addresses]. Ryšiai su kitais įrenginiais bus draudžiami.
[Allow]
Pasirinkite blokuoti ryšių paketus, kai jie siunčiami ar gaunami iš įrenginių, kurių MAC adresai įvesti dalyje [Exception Addresses]. Ryšiai su kitais įrenginiais bus leidžiami.
5
Nurodykite išimties adresus.
Įveskite MAC adresą į teksto lauką [Exception Addresses], tada spustelėkite [Add].
Nereikia adreso atskirti brūkšniais ar dvitaškiais.
Jei MAC adresas įvestas neteisingai, gali nepavykti pasiekti aparato iš „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). Tokiu atveju nustatykite <Filtro naudojimas> į <Išjungt.> parinkčiai <Siunčiamų filtras>/<Gaunamų filtras> skiltyje <MAC adreso filtras> iš valdymo skydelio.
Jei MAC adresai įvesti neteisingai, gali būti, kad negalėsite pasiekti aparato naudodami „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). Tokiu atveju reikės nustatyti parinkties <MAC adreso filtras> reikšmę <Išjungt.>. <Tinklas>
Jeigu siunčiamų duomenų filtrui pasirinkta parinktis [Reject]
Siunčiamų sudėtinių ir platinimo paketų negalima filtruoti.
6
Spustelėkite [OK].
MAC adreso naikinimas iš išimčių
Pasirinkite MAC adresą ir spustelėkite [Delete].
Valdymo skydo naudojimas
Taip pat galite įjungti arba išjungti MAC adresų filtravimą ekrano <Pagrindinis> dalyje <Nustatyti>. <Tinklas>
Grupinis importavimas / grupinis eksportavimas
Šį parametrą galima importuoti / eksportuoti su modeliais, kurie palaiko grupinį šio parametro importavimą. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
Šis parametras per grupinį eksportavimą įtraukiamas į [Settings/Registration Basic Information]. Visų parametrų importavimas / eksportavimas
A156-05L