<Tinklas>

Šiame skyriuje aprašomi tinklo parametrai.
<Output Report>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Galite atspausdinti parametrus dalyje <Network>. <Ataskaitos spausdinimas>
<Patvir. tinklo jungtį>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.>, galite pakeisti tinklo parametrus. Jei įvyksta su tinklo ryšiu susijusių klaidų, aparato ekrane parodomas klaidos pranešimas.
<IPv4 naudojimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai> <IPv4 parametrai>
Nustatykite, ar turi būti naudojamas IPv4 protokolas. IPv4 adreso nustatymas
<IP adreso parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai> <IPv4 parametrai>
Nurodykite IPv4 adresą. IPv4 adreso nustatymas
<DHCP parinkties parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai> <IPv4 parametrai>
Nurodykite papildomus DHCP parametrus. DNS parametrų nustatymas
<Perform DNS Dynamic Update>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv4 Settings> / <IPv6 Settings>
Nurodykite, ar turi būti atliekamas automatinis atnaujinimas, kai pakeičiamas pagrindinio kompiuterio pavadinimo ir IP adreso susiejimas aplinkoje, tokioje kaip DHCP. DNS parametrų nustatymas
<PING komanda>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai> <IPv4 parametrai>
Išbandykite, ar tinkamai nustatytas IPv4 adresas. IPv4 adreso ryšio patikrinimas
<IPv6 naudojimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai> <IPv6 parametrai>
Nurodykite, ar turi būti naudojamas IPv6 protokolas. IPv6 adreso nustatymas
<Use Stateless Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Nurodykite, ar naudoti IPv6 nuo būsenos nepriklausomą adresą. IPv6 adreso nustatymas
<Use Manual Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Rankiniu būdu nurodykite IPv6 adresą. IPv6 adreso nustatymas
<Use DHCPv6>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Nurodykite, ar IPv6 adresas turi būti gaunamas iš DHCP serverio. IPv6 adreso nustatymas
<Gauti tik įsimenamojo adreso prefiksą>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai> <IPv6 parametrai>
Nurodykite, ar turi būti gaunama tik nuo būsenos priklausančio adreso formuojanti pusė iš DHCP serverio naudojant DHCPv6.
<DHCP parinkties parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai> <IPv6 parametrai>
Nurodykite papildomus DHCP parametrus. DNS parametrų nustatymas
<DNS serverio adreso parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>  <DNS parametrai>
Nurodykite DNS serverio adreso parametrus. DNS parametrų nustatymas
<mDNS parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>  <DNS parametrai>
Nurodykite DNS funkcijos naudojimo DNS serverio neturinčioje sistemoje parametrus. DNS parametrų nustatymas
<LPD spausdin. parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite LPD spausdinimo parametrus. Norėdami naudoti LPD spausdinimo režimą, pasirinkite <Įjungt.> ir nustatykite laiką, kuriam praėjus užduotis bus automatiškai atšaukta, kai spausdinimo duomenų neįmanoma gauti dėl ryšio klaidos ir pan.
<RAW spausdin. parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite RAW spausdinimo parametrus. Norėdami naudoti RAW spausdinimo režimą, pasirinkite <Įjungt.>, nustatykite, ar turi būti naudojamas dvikryptis ryšys, ir nurodykite laiką, kuriam praėjus užduotis bus automatiškai atšaukta, kai spausdinimo duomenų neįmanoma gauti dėl ryšio klaidos ir pan.
<SNTP parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite paprastojo tinklo laiko protokolo (SNTP) parametrus. SNTP parametrų nustatymas
<FTP spausdinimo parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite FTP spausdinimo parametrus. Norėdami naudoti FTP spausdinimo režimą, pasirinkite <Įjungt.> ir pagal poreikį nustatykite <Vartotojo vardas> ir <Slaptažodis>.
<UTF-8 naud. rodant FTP spausd. užd. pav.>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite, ar atliekant FTP spausdinimą failų pavadinimai turi būti rodomi naudojant UTF-8.
<WSD parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite WSD parametrus. Norėdami spausdinimo programoje naudoti WSD (žiniatinklio paslauga įrenginiuose), nustatykite parametro <Use WSD Printing> reikšmę <Įjungt.>. Norėdami naudoti WSD informacijai į aparatą gauti, nustatykite parametro <WSD naršymo naudojimas> reikšmę <Įjungt.>.
<IPP spausdin. parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite IPP spausdinimo parametrus. Norėdami naudoti IPP spausdinimo režimą, pasirinkite <Įjungt.> ir nustatykite, ar leisti tik ryšio duomenis, užšifruotus naudojant TLS (IPP spausdinimas), ir ar naudoti IPP autentifikavimo būdą.
<Daugiaadresio atradimo parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite daugiaadresio atradimo parametrus. Aparato stebėjimas naudojant įrenginių valdymo sistemas
<Sleep Mode Notification Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Nurodykite tinkle siunčiamų miego režimo pranešimų daugiaadresio siuntimo parametrus.
<HTTP naudojimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Įjunkite arba išjunkite HTTP parametrus.
<TLS Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Galite nustatyti raktų porą, TLS versiją ir šifravimo algoritmą, kuris bus naudojamas patvirtinus, kad aparatas naudoja TLS šifruotąjį ryšį. TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas
<Tarp. serverio parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite tarpinio serverio parametrus. Tarpinio serverio nustatymas
<Aut.inf.patvirt., kai veikai aut.vald.r.>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite, ar aparatas turi tikrinti autentifikavimo informaciją, kai spausdinate naudodami V4 spausdintuvo tvarkyklę.
<IPSec parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <TCP/IP parametrai>
Nurodykite „IPSec“ parametrus. IPSec parametrų konfigūravimas
<IPSec Policy List>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Galite užregistruoti „IPSec“ strategijas ir nustatyti prioritetus.
<TCP/IP Option Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Nurodykite TCP parinkties lango mastelį ir MTU dydį.
<SNMP parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite SNMP parametrus. Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP
<Pagr. komp. išt. MIB format. pgl RFC2790>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite, ar pagrindinio kompiuterio išteklių MIB atitinka RFC2790 specifikacijas.
<Dedicated Port Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Nurodykite, ar reikia konfigūruoti / atsižvelgti į išsamią aparato informaciją, gautą iš „Canon“ tvarkyklių ar paslaugų programinės įrangos.
<Dedicated Port Authentication Method>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Nurodykite skirtojo prievado autentifikavimo būdą.
<Kaupos funkcijos naudojimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite, ar į aparatą nusiųstos spausdinimo užduotys turi būti kaupiamos aparato saugojimo įrenginyje.
<Priimti lygiagrečiai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nustatykite, ar efektyviai apdoroti duomenis, kai į aparatą nusiunčiamos kelios spausdinimo užduotys. Jei nustatoma šio parametro reikšmė <Išjungt.>, duomenys spausdinami pagal jų gavimo tvarką, tačiau spausdinimo greitis gali būti mažesnis.
<Ryšio laukimo laikas paleidimo metu>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite prisijungimo prie tinklo laukimo laiką, kai aparatas paleidžiamas. Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas
<Eterneto tvarkyklės param.>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite Etherneto tvarkyklės parametrus. Eterneto parametrų nustatymas
<IEEE 802.1X parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite IEEE 802.1X parametrus. IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas
<Siunčiamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <Užkardos parametrai> <IPv4 adreso filtras>
Nurodykite siunčiamų filtrą. IP adresų nustatymas užkardos parametruose
<Gaunamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <Užkardos parametrai> <IPv4 adreso filtras>
Nurodykite gaunamų filtrą. IP adresų nustatymas užkardos parametruose
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv4 Address Filter>  <IPv4 Address ICMP Settings>
Nurodykite, ar visada leisti naudoti ICMP ryšį.
<Siunčiamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <Užkardos parametrai> <IPv6 adreso filtras>
Nurodykite siunčiamų filtrą. IP adresų nustatymas užkardos parametruose
<Gaunamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas> <Užkardos parametrai> <IPv6 adreso filtras>
Nurodykite gaunamų filtrą. IP adresų nustatymas užkardos parametruose
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv6 Address Filter>  <IPv6 Address ICMP Settings>
Nurodykite, ar visada leisti naudoti ICMPv6 ryšį.
<Siunčiamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>  <MAC adreso filtras>
Nurodykite siunčiamų filtrą. MAC adresų nustatymas užkardos parametruose
<Gaunamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>  <MAC adreso filtras>
Nurodykite gaunamų filtrą. MAC adresų nustatymas užkardos parametruose
<IP Address Block Log>
<Settings/Registration>  <Preferences>  <Network Settings>  <Firewall Settings>
Atidarykite blokavimo naudojant IP adresą žurnalą. IP adresų nustatymas užkardos parametruose
<„Mopria“ naudojimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite, ar duomenys turi būti spausdinami tiesiogiai iš mobiliųjų įrenginių, palaikančių „Mopria®“, tokių kaip išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai. Aparato naudojimas per taikomąsias programas
<„AirPrint“ naudojimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite, ar turi būti spausdinama tiesiogiai iš „AirPrint“ palaikančių įrenginių „iPhone“, „iPad“, „iPod Touch“ ar „Mac“. „AirPrint“ naudojimas
<„AirPrint“ klaidų rodymas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite, ar valdymo skydelyje turi būti rodomas klaidos ekranas, jei spausdinimo negalima atlikti taip, kaip tikėtasi dėl spausdinimo duomenų problemų, iškilusių spausdinant su „AirPrint“.
Jei nustatyta <Įjungt.>, valdymo skydelyje bus rodomas klaidos ekranas. Perskaitykite klaidos ekrano pranešimą ir atšaukite užduotį. Jei nustatyta <Išjungt.>, valdymo skydelyje nebus rodomas klaidos ekranas, tačiau užduotis išliks užduočių istorijoje su nuoroda <Kl.>.
<Position Information>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Nurodykite įrenginio padėties informacijos parametrus. „AirPrint“ naudojimas
<IPP naudojimas visur>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite, ar leisti spausdinti tiesiogiai iš „Chromebook“ įrenginių, kurie palaiko „IPP Everywhere“. Aparato naudojimas per taikomąsias programas
<Settings for Universal Print>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Nurodykite universaliojo spausdinimo parametrus. Spausdinimas naudojant „Microsoft“ debesies paslaugą (universalusis spausdinimas)
<Sąsajos pasirinkimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Pasirinkite, ar norite naudoti laidinį LAN arba belaidį LAN atskirai, laidinį LAN ir belaidį LAN vienu metu arba laidinį LAN ir kitą laidinį LAN vienu metu. Tinklo prijungimo metodo pasirinkimas
<Belaidžio LAN parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>
Nurodykite belaidžio LAN parametrus. Prisijungimas prie belaidžio LAN
<Energ. taup. režimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidžio LAN parametrai>
Nurodykite, ar periodiškai įjungti aparato energijos taupymo režimą atsižvelgiant į belaidžio LAN maršrutizatoriaus siunčiamus signalus. Prisijungimas prie belaidžio LAN
<Prisijungimo informacija>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidžio LAN parametrai>
Parodo belaidžio LAN parametrų informaciją. Patikrinkite belaidžio LAN parametrus ir informaciją
<Tiesioginio ryšio naudojimas>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>
Nurodykite, ar turi būti naudojamas tiesioginis ryšys. Tiesioginis prijungimas
<Tiesioginio ryšio tipas>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>
Pasirinkite tiesioginio ryšio tipą. Tiesioginis prijungimas
<Aparato pav. naudojant „Wi-Fi Direct“>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>
Nurodykite įrenginio pavadinimą, kuris bus naudojamas užmezgant tiesioginį ryšį („Wi-Fi Direct“).
<Laikas iki ties. prijungimo nutraukimo>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>
Nurodykite laikotarpį, kuriam pasibaigus ryšys automatiškai nutraukiamas, kai ilgą laiką neperduodami / negaunami duomenys naudojant tiesioginį ryšį.
<Prieigos taško režimo parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>
Nurodykite prieigos taško režimo parametrus.
<Įj., jei nurodytas SSID/tinklo raktas.>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>
Jei įjungti parametrai <Pasirinktinio SSID naudojimas> ir <Pasirinktinio tinklo rakto naudojimas> dalyje <Prieigos taško režimo parametrai>, tiesioginius ryšius galima užmegzti funkcijos <Mob. portalas> dalyje <Tiesioginis ryšys> nepaspaudus <Įjungti>.
<Tiesioginio ryšio IP adreso parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>
Nurodykite IP adresą, kuris bus perduotas į mobiliuosius įrenginius, kurie prijungiami naudojant tiesioginį ryšį.
<Session Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Nurodykite skirtąjį laiką prisijungę prie „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja).
<IP adreso parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai>
Nurodykite IPv4 adresą naudojimui su belaidžiu LAN (antrine linija), kai vienu metu naudojamas laidinis ir belaidis LAN.
<Ryšio su mob. įrenginiais pirmumo linija>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai>
Pasirinkite liniją, prie kurios prijungsite mobiliuosius įrenginius, kai vienu metu naudojate laidinį LAN (pagrindinę liniją) ir belaidį LAN (antrinę liniją).
<Eterneto tvarkyklės param.>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai>
Nurodykite antrinės linijos Etherneto tvarkyklės parametrus. Eterneto parametrų nustatymas
<Siunčiamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Užkardos parametrai> <IPv4 adreso filtras>
Nurodykite perdavimo filtrą antrinės linijos parametruose. Antrinės linijos užkardos konfigūravimas
<Gaunamų filtras>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai>  <Užkardos parametrai> <IPv4 adreso filtras>
Nurodykite gavimo filtrą antrinės linijos parametruose. Antrinės linijos užkardos konfigūravimas
<DNS serverio adreso parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Sistemos duom. komunikacijos parametrai>
Nurodykite antrinės linijos DNS serverio adreso parametrus. DNS parametrų nustatymas
<Tarp. serverio parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Sistemos duom. komunikacijos parametrai>
Nurodykite antrinės linijos tarpinio serverio parametrus. Tarpinio serverio nustatymas
<Pasirinkti naudotiną liniją>
<Nustatyti>  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Sistemos duom. komunikacijos parametrai>
Pasirinkite liniją, kurią naudosite sistemos duomenų ryšiui. Sistemos duomenų ryšio konfigūravimas
<Statinės kelvados parametrai>
<Nustatyti>  <Nuostatos> <Tinklas>
Nurodykite IPv4 adresų statinio nukreipimo parametrus. Statinės maršruto parinkimo nustatymas
A156-08J