Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas (platinimas)

Jei aparatas turi interneto prieigą, naujausią jo programinę aparatinę įrangą galite atsisiųsti iš „Canon“ platinimo serverio. Tai gali būti lanksčiau ir patogiau už kitą naujinimo būdą (Programinės-aparatinės įrangos naujinimas), nes pasiekiamos ir rankinio, ir automatinio naujinimo parinktys, taip leidžiančios programinę aparatinę įrangą atsisiųsti nurodytu laiku arba kai tik naujausia versija pasidarys pasiekiama. Norint atlikti šias operacijas, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės. Norėdami naudoti šią funkciją, turite pateikti paraišką. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Ši funkcija gali būti nepasiekiama kai kuriose šalyse ir regionuose.
Ruošiamasis naujinti aparatinę programinę įrangą
Sukurkite atsarginę aparato duomenų ir parametrų kopiją, jei aparatinės programinės įrangos naujinimas įvyktų netinkamai.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Atlikite ryšio testą.
Išbandykite, ar galite per tinklą pasiekti platinimo serverį.
1
Spustelėkite [Display Logs/Communication Test].
2
Spustelėkite [Communication Test]  [Yes].
Rodomi ryšio testo rezultatai.
Jei rodomas pranešimas [Could not connect to the distribution server. Check the distribution server and network.], patikrinkite, ar vietinio tinklo kabelis prijungtas, o tinklo parametrai sukonfigūruoti tinkamai. Parengimas naudojantis parengimo instrukcija
5
Spustelėkite [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Konfigūruokite reikiamus parametrus.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Galite pažymėti atitinkamai dabartinės programinės aparatinės įrangos versiją ir naująją.
[Release Note]
Rodomas svarbus pranešimas. Būtinai perskaitykite jų turinį ir įsitikinkite, kad supratote.
[Distribution Schedule]
Norėdami nedelsdami atsisiųsti programinę aparatinę įrangą, pasirinkite [Distribute now]. Norėdami programinės aparatinės įrangos atnaujinimą atsisiųsti nurodytu laiku ir nurodytą dieną, pasirinkite [Distribute at specified date and time] ir nurodykite datą ir laiką parinktyse [Year:]/[Month:]/[Day:]/[Time:]. Laiką galite nustatyti daugiausia savaitę į ateitį.
[Timing to Apply]
Norėdami nedelsdami vos atsisiuntę išsyk pritaikyti programinę aparatinę įrangą, pasirinkite [Apply immediately after distribution]. Norėdami programinės aparatinės įrangos atnaujinimą pritaikyti nurodytu laiku ir data, pasirinkite [Apply at specified date and time] ir nurodykite datą ir laiką parinktyse [Year:]/[Month:]/[Day:]/[Time:]. Taip pat galite pasirinkti [Apply manually], jei norite rankiniu būdu pritaikyti programinę aparatinę įrangą.
[Updated Module Only]
Pasirinkite [On], jei norite vykdyti pažingsninį naujinimą (atsisiųsti tik skirtumą tarp dabartinės ir naujos programinės aparatinės įrangos versijos). Jei norite atsisiųsti visą programinę aparatinę įrangą, pasirinkite [Off]. Atkreipkite dėmesį, kad ne visos programinės aparatinės įrangos versijos palaiko pažingsninį naujinimą.
[E-Mail Address]
Įveskite savo el. pašto adresą. Platinimo serveris naujinimo būseną siunčia čia įvestais el. pašto adresais.
[Comments]
Įveskite aprašą arba pastabą, kuri bus pridedama prie el. pašto. Kai dirbama su keliais spausdintuvais / daugiafunkciais spausdintuvais, įvedus įrenginio pavadinimą lengviau identifikuoti kiekvieno įrenginio būseną.
7
Spustelėkite [Execute]  [OK].
Jei rodomas licencinės sutarties ekranas, patikrinkite informaciją ir spustelėkite [I Accept].
Jei [Apply immediately after distribution] arba [Apply at specified date and time] pasirinkta ankstesniame veiksme, aparatas nedelsiant automatiškai paleidžiamas iš naujo vos pritaikius programinės aparatinės įrangos naujinimą. Jei pasirinkta [Apply manually], turėsite rankiniu būdu pritaikyti atsisiųstą programinės aparatinės įrangos naujinimą. Atsisiųstos programinės aparatinės įrangos įdiegimas
Dar kartą pakeitus platinamo naujinimo parametrus, gali būti ištrinama programinė aparatinė įranga arba atšaukti suplanuoti parametrai.
Platinimo tvarkaraščio atšaukimas
5 veiksme rodomame ekrane spustelėkite [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
Automatiškai tikrinkite, ar yra naujos programinės aparatinės įrangos (planinis naujinimas)
5 veiksme spustelėję [Scheduled Update Settings]  [Edit] galite nustatyti, kad aparatas reguliariai kreiptųsi į platinimo serverį naujos programinės aparatinės įrangos. Jei pasiekiama nauja programinė aparatinė įranga, ji atsiunčiama ir atnaujinama aparate. Planinių atnaujinimų nustatymas

Atsisiųstos programinės aparatinės įrangos įdiegimas

1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Spustelėkite [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Aparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo, kai tik įdiegiama programinė aparatinė įranga.
Programinės aparatinės įrangos naikinimas
Spustelėkite [Delete Firmware]  [OK].
A156-06K