Jei neveikia aparatas

Jei naudojant aparatą kyla problemų, prieš kreipdamiesi į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Pirmiausia patikrinkite

Ar ekrane rodomas pranešimas?

Įvykus klaidai arba kilus problemai darbo su aparatu metu, ekrane rodomas pranešimas.
Rodomas pranešimas arba numeris, prasidedantis simboliu „#“ (klaidos kodas)

Ar šviečia  (Energijos taupymas)?

Jei šviečia, paspauskite  (Energijos taupymas), kad išjungtumėte miego režimą.

Ar aparatas tinkamai prijungtas prie kompiuterio?

Patikrinkite aparato ir kompiuterio tinklo ryšį.
Tinklo aplinkos nustatymas

Jei aparatas nereaguoja į kompiuteriu atliekamus veiksmus

Iš naujo paleiskite aparatą.

Jei aparatas nereaguoja, net jei maitinimas yra įjungtas, išjunkite maitinimą (Aparato išjungimas). Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas, išsijungus maitinimo indikatoriui palaukite 10 arba daugiau sekundžių, o tada vėl įjunkite maitinimą (Aparato įjungimas).

Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta tvarkyklė.

Informacijos apie tvarkyklės įdiegimą žr. Tvarkyklių diegimas.

Patikrinkite, ar aparato IP adresas yra teisingas.

Patikrinkite IP adreso nustatymus ir pakeiskite juos, jei jie yra neteisingi. Informacijos apie parametrus žr. Parengimas naudojantis parengimo instrukcija.

Kai rodomas autentifikavimo ekranas (prisijungimo ekranas)

Prisijunkite kaip registruotas naudotojas.

Kai rodomas autentifikavimo ekranas (prisijungimo ekranas), turite būti prisijungę kaip registruotas naudotojas, kad galėtumėte naudoti aparatą.
Prisijungimas prie aparato
A156-09R