Restricció de la impressió des d'un ordinador

Podeu restringir la impressió des d'un ordinador (Impressió des d'un ordinador) de manera que només es puguin imprimir tipus de documents específics. També podeu configurar l'equip de manera que els documents no s'imprimeixin fins que l'usuari no estigui autoritzat a l'equip (Impressió forçada de documents en l'equip). També podeu restringir l'equip perquè només imprimeixi documents en Impressió segura xifrada, fet que pot impedir la filtració d'informació a causa d'impressions desateses o dades d'impressió desprotegides. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.

Prohibició de la impressió des d'un ordinador

Podeu prohibir als usuaris que imprimeixin documents des d'un ordinador.
<Estb>  <Opcions de funcions>  <Impressora>  <Restringir treballs d'impressora>  <On>  Seleccioneu les excepcions de restricció

Configuració de les opcions d'impressió retinguda forçada

Quan imprimiu documents des d'un ordinador, podeu retenir les dades d'impressió a l'equip i impedir que els s'imprimeixin immediatament (Impressió forçada de documents en l'equip). Podeu configurar les opcions perquè la impressió no es pugui dur a terme fins que l'usuari no estigui autoritzat a l'equip, fet que garanteix més seguretat i redueix el risc que altres persones vegin o agafin sense voler documents confidencials. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Printer] [Print].
4
Seleccioneu [Force Hold], establiu les condicions necessàries i feu clic a [OK].
Podeu establir condicions detallades per retenir els treballs d'impressora, com l'usuari o l'adreça IP. Si no s'estableix cap condició, tots els treballs d'impressió es retenen excepte els treballs d'usuaris no identificats. Si no s'ha establert cap condició i es rep un treball d'impressió d'un usuari no identificat, es cancel·la sense retenir-lo.
Definició de les condicions per retenir documents
Configuració de les opcions detallades d'impressió retinguda forçada
Podeu configurar opcions detallades per als documents la impressió dels quals està retinguda, com ara durant quant temps s'han de desar i com visualitzar-los. <Imprimir>
Importació per lots/Exportació per lots
Aquesta configuració es pot importar/exportar amb models que admeten la importació per lots d'aquesta configuració. Importació/exportació de les dades d'opcions
Aquesta opció s'inclou a [Settings/Registration Basic Information] quan s'exporten lots. Importació/exportació de totes les opcions

Configuració d'altres limitacions

1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Printer]  [Print].
4
Establiu les altres limitacions.
[Delete Job After Printing]
Seleccioneu aquesta casella per eliminar els treballs un cop impresos.
[Only Allow Encrypted Print Jobs]
Seleccioneu aquesta casella per rebre només treballs d'impressió segura xifrada d'ordinadors.
[Require Domain Name to Determine My Job]
Seleccioneu aquesta casella per determinar els treballs d'impressió d'usuaris d'inici de sessió com "nom d'usuari + nom de domini".
[Display Other User Jobs]
Seleccioneu aquesta casella per visualitzar els treballs d'usuaris que no siguin l'usuari autenticat.
[Restrict Deletion of Other User Jobs]
Seleccioneu aquesta casella per restringir treballs d'usuaris que no són l'usuari autenticat que s'esborraran quan es mostren els treballs dels usuaris que no són l'usuari autenticat.
[Match Case for User Name]
Seleccioneu aquesta casella de verificació perquè es distingeixin les majúscules de les minúscules en els noms dels usuaris.
[Enable Auto Print Function When Logging In]
Seleccioneu aquesta casella de verificació per permetre que la impressió amb retenció obligatòria s'imprimeixi automàticament quan cada usuari inicia la sessió.
[Require PIN for Job Deletion]
Seleccioneu aquesta casella per sol·licitar a l'usuari que introdueixi un PIN quan esborri un treball d'impressió segur.
Importació per lots/Exportació per lots
Aquesta configuració es pot importar/exportar amb models que admeten la importació per lots d'aquesta configuració. Importació/exportació de les dades d'opcions
Aquesta opció s'inclou a [Settings/Registration Basic Information] quan s'exporten lots. Importació/exportació de totes les opcions
A14F-061