פונקציות המקושרות לשירות ענן

אתה יכול לבדוק את מצב השימוש במכשיר ושל המשתמש, על ידי התחברות לשרות הענן, תלוי בדגם המכשיר שאתה משתמש בו.

uniFLOW Online Express

על ידי יצירת "דיירים" בענן, ורישום מידע המשתמש והמכשירים, אתה יכול להשתמש בפונקציות שלהלן בלא צורך להקים שרת.
למידע אודות יצירה וגישה לדייר, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
לפרטים אודות uniFLOW Online Express, ראה "First Steps Guide".

"פונקציית תמחיר ודיווח" המאפשרת בדיקה של יומנים ועלויות

Tפונקציה זו מחשבת את השימוש של ההתקנים הרשומים/מחוברים לאותו דייר ב- uniFLOW Online Express, ולאחר מכן מחולל דוח. ניתן גם לבדוק את יומן השימוש של כל משתמש וליצור טבלאות של עלויות עבור כל דף שהודפס כדי שתוכל לחשב/לבדוק את העלות עבור כל התקן.
מפרט עיקרי
פונקציית תמחיר ודיווח
סוג דוח
יומן שימוש של כל משתמש
יומן שימוש של כל התקן
הדפסת יומנים של כל המשתמשים
הדפסת יומנים של כל ההתקנים (כל התקופות)
הדפסת יומנים של כל ההתקנים (תקופה מוגדרת)
A14Y-06X