ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)

ניתן להפעיל את המכשיר מרחוק מדפדפן האינטרנט של המחשב כדי שיבצע פעולות כגון בדיקת מצב ההדפסה או שינוי הגדרות המכשיר. מאפיין נוח זה מאפשר לך להיות ממוקם במשרדך בזמן שאתה מפעיל את המכשיר. כדי לבצע פעילות מרוחקת, הזן את כתובת ה-IP של המכשיר בדפדפן האינטרנט שלך ופתח את דף הפורטל של ממשק המשתמש המרוחק. למידע נוסף על דרישות המערכת של ממשק המשתמש המרוחק, ראה מפרטי המערכת.
כיצד להשתמש בממשק המשתמש המרוחק.
סעיף זה מתאר את הליך ההתחברות לממשק המשתמש המרוחק ואת המאפיינים של המסך הראשי של ממשק המשתמש המרוחק.
בדיקת סטטוס המסמכים בהמתנה והמכשיר
סעיף זה מתאר כיצד לבדוק את מצב המסמכים שהודפסו, וכמו כן גם מידע על שגיאות וכמות הנייר שנותרה.
פונקציות אחרות הזמינות בעת שימוש בממשק המשתמש המרוחק
סעיף זה מתאר פונקציות נוחות נוספות שניתן לבצע דרך מחשב באמצעות ממשק המשתמש המרוחק, כגון גיבוי הגדרות המכשיר במקרה הצורך.
אין להיכנס לאתרים אחרים כאשר הדפדפן נכנס לממשק משתמש מרוחק של המדפסת. אין לשכוח לסגור את דפדפן הרשת אם מתרחקים מהמחשב או לאחר שמסיימים את שינוי ההגדרות.
כאשר משתמשים בשרת Proxy
לא ניתן לגשת למכשיר דרך שרת proxy. אם בסביבתך נעשה שימוש בשרת proxy, הגדר את דפדפן האינטרנט כדי לעקוף את שרת ה-proxy ולגשת למכשיר ישירות.
A14Y-064