קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.

תוכל לארגן ולנהל משתמשים בקבוצות המבוססות על מזהה מחלקה. בצע את ההליך שלהלן כדי להגדיר את התצורה של ניהול מזהה המחלקה ולאפשר למכשיר לספור את מספר העמודים המשמשים להדפסה.
וודא שהוגדרו מזהי מחלקה למשתמשים הרשומים במכשיר. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
ניהול מזהה מחלקה תקף רק למשתמשים הרשומים במכשיר המקומי.
אם אתה נכנס כמשתמש עם הרשאות מנהל, מוקצים מיד אוטומטית מזהה מנהל מערכת ו-PIN ומנוהלים כמזהה מחלקה.
למידע על מספר מזהי המחלקה שאתה יכול לרשום, ראהפונקציות ניהול.

הפעלה של ניהול מזהי מחלקות

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]‏  [Department ID Management].
4
לחץ על [Edit].
5
בחר באפשרות [Enable Department ID Management].
6
לחץ על [OK].

רישום מזהי מחלקה וקודי PIN

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]‏  [Department ID Management].
4
לחץ על [Register New Department].
לעריכת הגדרות מזהה מחלקה
לחץ על מזהה המחלקה שברצונך לערוך כדי להציג את מסך העריכה.
למחיקת הגדרות מזהה מחלקה
לחץ על [Delete] עבור מזהה המחלקה שברצונך למחוק [OK].
5
הזן את המידע הדרוש, ולחץ על [OK].

[Department ID]
הזן מספר בן 7 ספרות או פחות עבור מזהה מחלקה.
[PIN]
הזן את קוד ה-PIN (שבע ספרות לכל היותר). הזן שוב את קוד ה-PIN תחת [Confirm]. אם אינך מעוניין להגדיר קוד PIN, השאר שדה זה ריק.
[Page Limit]
ניתן להגביל את מספר הדפים שמחלקה רשומה יכולה להדפיס. בחר את סוגי היעד והזן את מספר הדפים הכולל.
לא ניתן לרשום מזהה מחלקה או PIN שמורכב רק מאפסים, כגון "00" או "0000000".
גם אם תזין פחות משבע ספרות, יוספו אפסים לתחילת המספר, ויוגדר מספר בן שבע ספרות.
אתה יכול גם להפוך את הזנת שבע הספרות לדרישה עבור מזהה מחלקה וקוד ה-PIN. למידע נוסף, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
המכשיר מפסיק להדפיס אם הגעת למגבלות הדפים בצבע או בשחור-לבן בעת הדפסת מסמך המכיל אזור צבע ואזור שחור-לבן.
לבדיקת מניית הדפים
אם ברצונך לבדוק את המספר הכולל של הדפים שבהם משתמש כל מזהה המחלקה לצורך הדפסה, בדוק את [Department ID Page Totals] במסך המוצג בשלב 4. מניית הדפים אינה כוללת דפים ריקים או דוגמאות הדפסה המשמשות לבדיקת פריטים כמו כוונוני הדרגתיות.
כניסה באמצעות מזהה מחלקה ו-PIN
על ידי רישום של משתמש בשם זהה לזה של מזהה מחלקה, ניתן לבצע פעולות כניסה באמצעות שימוש של מזהה מחלקה רשום או PIN. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
A14Y-05C