Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce

Pokud se velikost a typ papíru zadaný v ovladači tiskárny neshoduje se skutečným papírem vloženým do víceúčelové přihrádky, může dojít k zachycení papíru nebo dalším problémům s tiskem.
1
Uložte papír do víceúčelové přihrádky. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Zobrazí se obrazovka pro zadání velikosti a typu papíru.
2
Zadejte velikost papíru.
Informace o možnosti <Volná velikost>
Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná velikost>; zjednodušíte tak postup, který se provádí při každé změně nastavení. Když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny výrazně odlišná od velikosti skutečně vkládaného papíru, můžete také nastavit, aby se zobrazilo chybové hlášení. <Nesho. vel. pap. pro zdr. pap. vol. vel.>
Pokud se zobrazená velikost papíru liší od velikosti uloženého papíru, je možné, že papír není správně uložen. Uložte papír znovu.
Při vkládání papíru standardní velikosti
Vyberte velikost papíru z nabídky <Vel. papíru>.
Při vkládání papíru vlastní velikosti
Při vkládání obálek
3
Vyberte typ papíru.
Informace o možnosti <Volná>
Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná>; zjednodušíte tak postup, který se provádí při každé změně nastavení. Vezměte však na vědomí, že toto nastavení umožňuje zařízení provádět tisk, i když není shoda mezi nastavením typu papíru v ovladači tiskárny a typem papíru vloženým do zařízení.
Když je v ovladači tiskárny nakonfigurováno nastavení typu papíru [Automaticky], zařízení pracuje stejně, jako když je nastaven typ papíru [Běžný 1].
Chcete-li zkontrolovat podrobná nastavení určitého typu papíru, vyberte <Detaily> vyberte typ papíru, který chcete zkontrolovat.
A14K-011