Ustawienia zarządzania typem papieru

Można zarejestrować i edytować szczegółowe informacje na temat często wykorzystywanych typów papieru jako [Format niestandardowy].
Aby zarejestrować nowy typ papieru, najpierw należy powielić typ papieru, który przypomina nowy typ, aby skopiować wszystkie wewnętrzne parametry operacyjne. Powyższa procedura kopiuje odpowiednie ustawienia dla nowego rodzaju papieru, korzystając z już zarejestrowanych ustawień.
Można również zwiększyć jakość drukowania i zapobiec blokowaniu się papieru poprzez edycję papieru niestandardowego, w zależności od jego charakterystyki.
Aby zarejestrować niestandardowe typy papieru albo zmienić ustawienia zarejestrowanych niestandardowych typów papieru, należy zalogować się jako administrator. Logowanie do urządzenia
W przypadku zarejestrowania niestandardowego rodzaju papieru, nie można określić źródła. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestrowania źródła papieru, patrz Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier.
Możesz importować/eksportować informacje o zarejestrowanym papier niestandardowym i udostępniać je innemu urządzeniu Canon. Import/eksport wszystkich ustawień

Rejestrowanie często używanych typów papieru

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Ustawienia Papieru]  [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
4
Określ typ papieru do edycji.

[Powiel]
Powiela typ papieru wybrany w obszarze [Wybierz] jako niestandardowy typ papieru.
[Usuń]
Usuwa typ papieru wybrany w obszarze [Wybierz].
Można usunąć tylko typy papieru z opcją [Format niestandardowy] wyświetlaną w ustawieniu [Kategoria].
Rozwijalna lista typu papieru
Umożliwia wybór wyświetlanego typu papieru.
Sortuj Listę w/g
Umożliwia zmianę kolejności wyświetlania elementów listy.
[Wyświetl]
Przełącza wyświetlanie listy na elementy wybrane w i .
[Nazwa]
Wyświetla okno [Szczegóły papieru] po kliknięciu typu papieru wyświetlanego w obszarze [Nazwa]. W przypadku wyboru niestandardowego typu papieru istnieje możliwość jego edycji.
[Wybierz]
Wybierz typ papieru, który ma zostać powielony lub usunięty.
5
Wybierz [Edytuj] i skonfiguruj różne ustawienia.
[Edytuj]
Element widoczny w oknie [Szczegóły papieru] obok każdego niestandardowego typu papieru, pozwalający zmieniać ustawienia danego papieru.
Można edytować tylko typy papieru z opcją [Format niestandardowy] wyświetlaną w ustawieniu [Kategoria].
6
Kliknij [OK].

Elementy, które mogą zostać określone

Poniższe elementy mogą być określane.

[Nazwa]

Użytkownik może zmienić nazwę niestandardowego rodzaju papieru.
Kiedy zostaną zarejestrowane ustawienia dla niestandardowego rodzaju papieru, należy pamiętać o zmianie nazwy. Nie można zmienić domyślnych ustawień rodzajów papieru zarejestrowanych w urządzeniu.

[Podstawowa gramatura]

Użytkownik może zmienić podstawową gramaturę niestandardowego rodzaju papieru.
Jeżeli użytkownik wprowadzi wartość inną, niż rzeczywista gramatura skonfigurowanego papieru, może dojść do zablokowania się papieru i obniżenia jakości obrazu.

[Zakończ]

Można zmienić ustawienie wykańczania dla zarejestrowanego Typu niestandardowego.
W przypadku wyboru rodzaju wykończenia odbiegającego od rzeczywistego wykończenia załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

[Typ]

Można zmienić ustawienie typu dla zarejestrowanego Typu niestandardowego.
W przypadku wyboru typu papieru odbiegającego od rzeczywistego rodzaju załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

[Kolor]

Użytkownik może zmienić kolor niestandardowego rodzaju papieru.
W przypadku wyboru koloru odbiegającego od rzeczywistej barwy załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

[Użyj jako szablonu]

Możesz wybrać opcję [Użyj jako szablonu], aby użyć wstępnie zadrukowanego papieru (papieru, który ma już nadrukowane logo), np. papieru firmowego.
Metody ładowania papieru w przypadku wybrania opcji [Użyj jako szablonu]:
Źródło papieru inne niż taca wielofunkcyjna: strona z logo skierowana w dół
Taca wielofunkcyjna: strona z logo skierowana w górę

[Tryb wilgotnego środowiska]

Mogą wystąpić problemy z drukowaniem z powodu wilgotności w otoczeniu urządzenia. To ustawienie może to poprawić.
Ustaw tę opcję w następujących przypadkach. Rezultaty drukowania mogą ulec poprawie.
[Wysoka wilgotność]: Ustaw tę opcję, jeśli gęstość druku jest niska lub nieregularna podczas używania urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności.
[Niska wilgotność 1]: Ustaw tę opcję, jeśli obrazy i tekst są zamazane podczas używania urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności.
[Niska wilgotność 2]: Ustaw tę opcję, jeśli na obrazach występuje rozrzucanie tonera lub w zacienionych częściach obrazu występują białe plamy (obszary pozostawione białe) podczas korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności.
Ustaw opcję [Standardowy], aby nie używać żadnego z pozostałych ustawień.

[Tryb zapobiegania sklejaniu wyprowadzanego papieru dla drukowania dwustronnego]

Podczas drukowania dwustronnego może dojść do sklejenia papieru, w zależności od gęstości drukowanych danych na obrazie. To ustawienie może to poprawić.
[Tryb 2] lepiej sprawdza się w zapobieganiu sklejaniu się stron niż [Tryb 1], ale prędkość drukowania staje się mniejsza podczas drukowania dwustronnego.

[Zmniejsz defekty obrazów powodowane przez pył papierowy]

Użycie papieru z dużą ilością pyłu papierowego może spowodować, że obrazy będą drukowane niewyraźnie lub ze smugami. To ustawienie może to poprawić.
Jeżeli ta opcja jest wybrana, szybkość drukowania może się zmniejszyć.

[Regulacja przenoszenia papieru w tacy wielofunkcyjnej]

Eliminuje problemy z podawaniem papieru, które występują z powodu niskiej prędkości podawania papieru podczas podawania z tacy wielofunkcyjnej.
Jeżeli ta opcja jest wybrana, szybkość drukowania może się zmniejszyć.

[Redukcja falowowania cienkiego papieru]

To ustawienie może wyeliminować marszczenie lub zwijanie podczas drukowania na cienkim papierze.
Jeżeli ta opcja jest wybrana, wydruk może być wyblakły.

[Redukcja pomarszczenia cienkiego/zwykłego papieru]

Marszczenie może występować w przypadku drukowania na papierze Cienki, Zwykły 1, Zwykły 2 i Zwykły 3. To ustawienie może to poprawić.
Jeżeli ta opcja jest wybrana, szybkość drukowania może się zmniejszyć.

[Redukcja pomarszczenia kopert]

Marszczenie może występować w przypadku drukowania na kopertach. To ustawienie może to poprawić.
Jeżeli ta opcja jest wybrana, wydruk może być wyblakły.
A15A-072