Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)

Urządzenie można obsługiwać zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze w celu wykonywania operacji, takich jak sprawdzanie stanu drukowania lub zmiana ustawień urządzenia. Ta użyteczna funkcja umożliwia pracę z urządzeniem bez konieczności wstawania od biurka. Aby rozpocząć kontrolę zdalną, wprowadź adres IP urządzenia w pasku przeglądarki i otwórz stronę główną interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań systemowych interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), patrz Specyfikacje systemu.
Korzystanie z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
W tym rozdziale opisano procedurę logowania się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) oraz funkcje dostępne z poziomu ekranu głównego interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Sprawdzanie statusu dokumentów oczekujących oraz samego urządzenia
W tej sekcji opisano sposób sprawdzania statusu drukowanych dokumentów oraz informacje o błędach i pozostałej ilości papieru.
Pozostałe funkcje dostępne z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
W tej sekcji opisano różne, pozostałe funkcje dostępne z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), takie jak tworzenie kopii zapasowej ustawień urządzenia w razie konieczności.
Nie otwieraj innych witryn internetowych, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika drukarki. Nie zapomnij zamknąć przeglądarki internetowej, jeśli odejdziesz od komputera lub po zakończeniu zmiany ustawień.
Jeżeli wykorzystywany jest serwer proxy
Nie można uzyskać dostępu do urządzenia poprzez serwer proxy. Jeżeli w danym środowisku wykorzystywany jest serwer proxy, skonfiguruj przeglądarkę tak, aby pomijała ten serwer co umożliwi uzyskanie bezpośredniego dostępu do urządzenia.
A15A-065